Artikelen

Begint meerderheid CD&V/N-VA bang te worden?

De gemeenteraad moest donderdag normaal beslissen over de zaak der wegen in het kader van de bouw van een heel grote meergezinswoning op het Dorpsplein te Sleidinge, vlak naast de kerk. Dit punt kwam via een goedkeuring in het schepencollege op de agenda.
Groen heeft hierover op de digitale commissievergadering de week ervoor een resem vragen gesteld. Voor Groen was dit geen hoogdringend punt. Dergelijke aanvragen kunnen maar terdege worden besproken mits toelichting van de bouwplannen met foto’s tijdens een normale gemeenteraad
Nu blijkt de meerderheid CD&V-N-VA zelf aan te dringen om dit punt van de agenda te halen (zie hieronder). Er werd een 2/3 meerderheid gevonden voor deze verdaging. De meerderheid, een schepencollege dat een zelf geagendeerd punt van de agenda haalt…

Groen vraagt al langer om een totaalplan van aanpak rond ruimtelijke ordening in Evergem. Recent is er nog maar eens een grootschalige bouwproject in Ertvelde-centrum vergund. Telkens gaat groenruimte verloren. De leefbaarheid in de kernen komt steeds meer onder druk te staan.

In tijden van Corona wordt nog meer dan vroeger duidelijk dat mensen behoefte hebben aan groen in hun onmiddellijke omgeving, een eigen tuin maar evengoed een park of laan om even door te wandelen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die dagelijks in contact komen met groen gelukkiger zijn maar ook bijvoorbeeld vlugger genezen bij ziekte.

Nu wordt dit project in Sleidinge even (?) verdaagd. Groen hoopt dat de meerderheid tot inzicht komt en de recente bouwmeesterscan toepast.

Voor de volledigheid hieronder de kritische vragen vanuit groen gesteld aan schepen Roegiers op de commissie. De vele onduidelijkheden, het ongeloof van de burgers en het ontoereikend antwoord van de dienst ruimtelijke ordening heeft de meerderheid doen inzien dat ze dit agendapunt beter konden verdagen.

• Waarom is dit punt een dringend punt? Bij zo'n punt is een degelijke uitleg vereist voor de voltallige gemeenteraad.
• Dit dossier is niet vervat in het gabarietenplan, waarom niet?
• Waarom wordt met meer dan 3 bouwlagen gebouwd? Welk effect zal dit bouwproject op het dorpsgezicht en de beschermde kerk hebben?
• Er zijn een aantal opmerkingen gegeven over de brandveiligheid? Hoe wordt hieraan tegemoet gekomen?
• Hoeveel groen is er nu en hoeveel zal dit project voorzien (behouden en bijkomend)?
• Er worden woningen afgebroken met verschillende rooilijnen voor een appartementsblok van 37 appartementen. Waar komt de rooilijn van dit groot gebouw?
• Hoe wordt de beschermde muur gevrijwaard?

Mocht u twijfels hebben: check de huizen naast de kerk op Dorpsplein 33-37 maar eens op Google street view die men wil afbreken

 • Begint meerderheid CD&V/N-VA bang te worden?

  De gemeenteraad moest donderdag normaal beslissen over de zaak der wegen in het kader van de bouw van een heel grote meergezinswoning op het Dorpsplein te Sleidinge, vlak naast de kerk. Dit punt kwam via een goedkeuring in het schepencollege op de agenda.
  Groen heeft hierover op de digitale commissievergadering de week ervoor een resem vragen gesteld. Voor Groen was dit geen hoogdringend punt. Dergelijke aanvragen kunnen maar terdege worden besproken mits toelichting van de bouwplannen met foto’s tijdens een normale gemeenteraad
  Nu blijkt de meerderheid CD&V-N-VA zelf aan te dringen om dit punt van de agenda te halen (zie hieronder). Er werd een 2/3 meerderheid gevonden voor deze verdaging. De meerderheid, een schepencollege dat een zelf geagendeerd punt van de agenda haalt…

  Groen vraagt al langer om een totaalplan van aanpak rond ruimtelijke ordening in Evergem. Recent is er nog maar eens een grootschalige bouwproject in Ertvelde-centrum vergund. Telkens gaat groenruimte verloren. De leefbaarheid in de kernen komt steeds meer onder druk te staan.

  In tijden van Corona wordt nog meer dan vroeger duidelijk dat mensen behoefte hebben aan groen in hun onmiddellijke omgeving, een eigen tuin maar evengoed een park of laan om even door te wandelen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die dagelijks in contact komen met groen gelukkiger zijn maar ook bijvoorbeeld vlugger genezen bij ziekte.

  Nu wordt dit project in Sleidinge even (?) verdaagd. Groen hoopt dat de meerderheid tot inzicht komt en de recente bouwmeesterscan toepast.

  Voor de volledigheid hieronder de kritische vragen vanuit groen gesteld aan schepen Roegiers op de commissie. De vele onduidelijkheden, het ongeloof van de burgers en het ontoereikend antwoord van de dienst ruimtelijke ordening heeft de meerderheid doen inzien dat ze dit agendapunt beter konden verdagen.

  • Waarom is dit punt een dringend punt? Bij zo'n punt is een degelijke uitleg vereist voor de voltallige gemeenteraad.
  • Dit dossier is niet vervat in het gabarietenplan, waarom niet?
  • Waarom wordt met meer dan 3 bouwlagen gebouwd? Welk effect zal dit bouwproject op het dorpsgezicht en de beschermde kerk hebben?
  • Er zijn een aantal opmerkingen gegeven over de brandveiligheid? Hoe wordt hieraan tegemoet gekomen?
  • Hoeveel groen is er nu en hoeveel zal dit project voorzien (behouden en bijkomend)?
  • Er worden woningen afgebroken met verschillende rooilijnen voor een appartementsblok van 37 appartementen. Waar komt de rooilijn van dit groot gebouw?
  • Hoe wordt de beschermde muur gevrijwaard?

  Mocht u twijfels hebben: check de huizen naast de kerk op Dorpsplein 33-37 maar eens op Google street view die men wil afbreken

 • Koop lokaal in corona en erna

  We gaven het al in onze nieuwsbrief van april mee: door de Coronacrisis herontdekken heel wat mensen de korte keten en kopen ze opnieuw rechtstreeks bij de boer. Rechtstreeks bij de producent kopen heeft eigenlijk vooral voordelen: door recht van bij de boer te kopen, betaal je een eerlijke prijs en steun je onze landbouwers. Geen tussenschakels betekent geen overbodig transport of verpakkingen, wat het leefmilieu ten goede komt. Via de boer kom je weer in contact met de landbouwactiviteit en leer je de voordelen van seizoensproducten appreciëren. Producten recht van bij de boer zijn niet alleen heel vers, ze hebben ook hun eigen, unieke smaak.

  Lokaal kopen en eten levert heel wat voordelen op en niet alleen voor onze economie. De lokale producten zijn vaak verser en seizoensgebonden. Het veld rechtstreeks op je bord.

  Korte keten

  Groen roept de Evergemnaar op om onze Evergemse boeren te steunen door zoveel mogelijk rechtstreeks van bij hen te kopen. Via deze website recht van bij de boer kan je niet alleen ontdekken waar je dichtbij groenten, fruit, aardappelen, melk, honing... kan kopen maar ook een seizoenskalender en enkele recepten waarmee je aan de slag kunt. Een handige overzichtskaart laat je in een oogwenk zien waar welk aanbod te vinden is. 

 • Nog steeds geen antwoord aan de nabestaanden na legionella uitbraak

  Groen-raadslid Kathleen Pisman vroeg tijdens de gemeenteraad van september een stand van zaken na de legionella-besmetting enkele maanden geleden in de Gentse kanaalzone die enkele medeburgers ziek maakte en zelfs dodelijk was. “Zijn er aanpassingen op til in de wetgeving? Zijn er plannen om intensere controles in de toekomst uit te voeren?”, wilde het Groen-raadslid weten. 

  De bevoegde schepen antwoordde dat op dit moment het onderzoek en de evaluatie van de legionellabesmetting op het Vlaamse niveau nog niet is afgerond. Groen hoopt dat dit snel kan gebeuren en dat de nodige maatregelen worden genomen om zulke besmetting in de toekomst te voorkomen. Tevens werd gevraagd om de bevolking zo vlug mogelijk te informeren over de stand van zaken van het onderzoek.

  Kathleen Pisman: denken dat burgerlijke partijen in dit soort dossiers het onderzoek kunnen schaden is niet correct. Mensen hebben recht op de waarheid en dit werd door de meerderheid aan de burgers ook zo beloofd. Helaas mist het hier de nodige politieke integriteit, vertrouwen en transparantie.

  Het onderzoek rond de legionella besmetting roept vandaag nog steeds veel frustraties op bij de nabestaanden. Dit bleek ook vandaag tijdens een opnieuw verschenen artikel in het Nieuwsblad.

  Na de uitbraak van legionella in de koeltorens van papierfabriek Stora Enso is het parket Oost-Vlaanderen een onderzoek gestart. Er werd onder meer nagekeken of ontoereikend onderhoud de bacterie heeft veroorzaakt. Het bedrijf, of de bedrijfsleiders, riskeren in theorie vervolging voor nalatigheid of zelfs onopzettelijke doding. Daar staan celstraffen tot twee jaar op. Maar voorlopig is er nog geen duidelijkheid of het zo ver zal komen. Dat het onderzoek nog lopende is, is maar bijzaak vindt Groen, waar het om gaat is dat de bevolking en vooral de nabestaande ongeïnformeerd achterblijven ondanks de beloften op transparantie binnen het onderzoek.

  Het onderzoek bij het parket zou nog steeds lopen, en ondertussen kunnen de slachtoffers en nabestaanden alleen afwachten. 

  Kathleen Pisman: we zijn nu al een half jaar verder maar steeds krijgt de bevolking, noch de nabestaanden van de slachtoffers enige informatie over de stand van zaken van het onderzoek. Nog steeds is er onduidelijkheid over de nodige maatregelen die moeten worden genomen om zulke besmetting in de toekomst te voorkomen.

  Dat burgers niets krijgen te horen vindt Groen echt niet kunnen. Zelfs het verzoek van de nabestaanden tot inzage in het dossier werd geweigerd.

  Het gebrek aan samenwerking zorgt voor veel frustratie die helemaal niet nodig zou zijn mocht overheid en justitie bij zulke misdrijven de betrokken partijen informeren.

 • Mobiliteit geen prioriteit?

  In afwachting op het beleid lanceerde Groen de voorbije maanden constructieve ideeën om gevaarlijke situaties voor zwakke weggebruikers aan te pakken. Zo stelden we voor om de fietsoversteek aan kruispunt Kapellestraat -Elslo–Droogte verkeersveiliger te maken door snelheidswerende rijbaankussens te voorzien bij het begin van de zone 30. Die keuze durfde de meerderheid niet te maken.

  Vandaag is de weginfrastructuur niet aangepast aan de groeiende stroom tweewielers op amper anderhalve meter fietspad, als dat er al ligt. Zolang zo’n verkeerssituaties blijven bestaan, is het moeilijk om mensen te overtuigen niet langer met de auto te pendelen.

  De situatie aan Achterstege illustreert dit perfect. Gebrek aan verlichting (vb Noordlaan) en onderhoud (vb Eeklostraat) zijn op veel plaatsen een pijnpunt. Het budget dat Evergem aan fiets- en voetpaden (heraanleg én bijkomend) spendeert moet fors omhoog. Het bestuur moet meer doen dan zich laten leiden door geplande investeringen van Wegen en Verkeer of Aquafin. Het is ook pijnlijk dat het gemeentebestuur niet de ambitie toonde om deel uit te maken van het Oost-Vlaamse netwerk met 19 mobipunten. Dergelijk knooppunt waar je vlot kan overstappen tussen fiets, bus, trein, auto, deelauto, … moet er aan Brielken gewoon komen.

 • Acties klimaat en milieu worden uitbesteed

  Groen wil een echt milieu- en klimaatbeleid in Evergem. Heel wat lokale acties rond milieu en klimaat wachten op uitvoering. De N-VA en CD&V willen hiervoor echter geen extra personeel voorzien. Het bestaande personeel dat al te veel werk heeft, moet de klus klaren.

  Het bestuur wil een deel van het werk op de lange baan schuiven of uitbesteden. Zo kijkt de gemeente te veel naar de provincie en Veneco. Groen blijft echter de meerderheid aanporren met constructieve voorstellen.

  Zo doet Groen voorstellen om water-, voedsel- en energieverspilling tegen te gaan. Om bij ondergrondse bouwwerken geen proper grondwater verloren te laten gaan in de riolering en verdroging te voorkomen, stelde Groen voor om bij de toestemming van het college voor het wegpompen van grondwater strengere voorwaarden op te leggen. De voorwaarden zijn intussen wat strikter, maar het blijft van de goodwill van de bouwheer afhangen. De handhaving op het wegpompen van grondwater laat echter te wensen over. Meldingen rond overtredingen worden onvoldoende opgevolgd. Om te voorkomen dat winkels niet verkochte voeding weggooien, stelde Groen voor om samen te werken met de organisatie Foodsavers zodat overschotten worden verdeeld onder mensen die het financieel moeilijk hebben. Groen doet verder voorstellen waardoor milieu- en klimaatbeleid aan Evergem minder geld kost. Op die manier werden bebossings- en energiebesparingssubsidies aangevraagd. Zo wil Groen dat veel meer openbaar groen wordt voorzien bij verkavelingen en appartementen en dat groendaken en geveltuintjes beter gepromoot worden.

 • Lozen grondwater in riolering moet stoppen

  Lieven Deconinck trekt aan de alarmbel en wijst op de gevolgen op lange termijn.

  "Water is een schaars goed: laten we er samen zorg voor dragen. De volgende generaties zullen ons er dankbaar voor zijn".