Acties klimaat en milieu worden uitbesteed

14 December 2019

Acties klimaat en milieu worden uitbesteed

Groen wil een echt milieu- en klimaatbeleid in Evergem. Heel wat lokale acties rond milieu en klimaat wachten op uitvoering. De N-VA en CD&V willen hiervoor echter geen extra personeel voorzien. Het bestaande personeel dat al te veel werk heeft, moet de klus klaren. Het bestuur wil een deel van het werk op de lange baan schuiven of uitbesteden. Zo kijkt de gemeente te veel naar de provincie en Veneco. Groen blijft echter de meerderheid aanporren met constructieve voorstellen. Zo doet Groen voorstellen om water-, voedsel- en energieverspilling tegen te gaan. Om bij ondergrondse bouwwerken geen proper grondwater verloren te laten gaan in de riolering en verdroging te voorkomen, stelde Groen voor om bij de toestemming van het college voor het wegpompen van grondwater strengere voorwaarden op te leggen. De voorwaarden zijn intussen wat strikter, maar het blijft van de goodwill van de bouwheer afhangen. De handhaving op het wegpompen van grondwater laat echter te wensen over. Meldingen rond overtredingen worden onvoldoende opgevolgd. Om te voorkomen dat winkels niet verkochte voeding weggooien, stelde Groen voor om samen te werken met de organisatie Foodsavers zodat overschotten worden verdeeld onder mensen die het financieel moeilijk hebben. Groen doet verder voorstellen waardoor milieu- en klimaatbeleid aan Evergem minder geld kost. Op die manier werden bebossings- en energiebesparingssubsidies aangevraagd. Zo wil Groen dat veel meer openbaar groen wordt voorzien bij verkavelingen en appartementen en dat groendaken en geveltuintjes beter gepromoot worden.

EDDY COLOMBEEN
Gemeenteraadslid
[email protected]