Begint meerderheid CD&V/N-VA bang te worden?

24 April 2020

Begint meerderheid CD&V/N-VA bang te worden?

De gemeenteraad moest donderdag normaal beslissen over de zaak der wegen in het kader van de bouw van een heel grote meergezinswoning op het Dorpsplein te Sleidinge, vlak naast de kerk. Dit punt kwam via een goedkeuring in het schepencollege op de agenda.Groen heeft hierover op de digitale commissievergadering de week ervoor een resem vragen gesteld. Voor Groen was dit geen hoogdringend punt. Dergelijke aanvragen kunnen maar terdege worden besproken mits toelichting van de bouwplannen met foto’s tijdens een normale gemeenteraadNu blijkt de meerderheid CD&V-N-VA zelf aan te dringen om dit punt van de agenda te halen (zie hieronder). Er werd een 2/3 meerderheid gevonden voor deze verdaging. De meerderheid, een schepencollege dat een zelf geagendeerd punt van de agenda haalt… Groen vraagt al langer om een totaalplan van aanpak rond ruimtelijke ordening in Evergem. Recent is er nog maar eens een grootschalige bouwproject in Ertvelde-centrum vergund. Telkens gaat groenruimte verloren. De leefbaarheid in de kernen komt steeds meer onder druk te staan. In tijden van Corona wordt nog meer dan vroeger duidelijk dat mensen behoefte hebben aan groen in hun onmiddellijke omgeving, een eigen tuin maar evengoed een park of laan om even door te wandelen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die dagelijks in contact komen met groen gelukkiger zijn maar ook bijvoorbeeld vlugger genezen bij ziekte. Nu wordt dit project in Sleidinge even (?) verdaagd. Groen hoopt dat de meerderheid tot inzicht komt en de recente bouwmeesterscan toepast. Voor de volledigheid hieronder de kritische vragen vanuit groen gesteld aan schepen Roegiers op de commissie. De vele onduidelijkheden, het ongeloof van de burgers en het ontoereikend antwoord van de dienst ruimtelijke ordening heeft de meerderheid doen inzien dat ze dit agendapunt beter konden verdagen. • Waarom is dit punt een dringend punt? Bij zo'n punt is een degelijke uitleg vereist voor de voltallige gemeenteraad.• Dit dossier is niet vervat in het gabarietenplan, waarom niet?• Waarom wordt met meer dan 3 bouwlagen gebouwd? Welk effect zal dit bouwproject op het dorpsgezicht en de beschermde kerk hebben?• Er zijn een aantal opmerkingen gegeven over de brandveiligheid? Hoe wordt hieraan tegemoet gekomen?• Hoeveel groen is er nu en hoeveel zal dit project voorzien (behouden en bijkomend)?• Er worden woningen afgebroken met verschillende rooilijnen voor een appartementsblok van 37 appartementen. Waar komt de rooilijn van dit groot gebouw?• Hoe wordt de beschermde muur gevrijwaard? Mocht u twijfels hebben: check de huizen naast de kerk op Dorpsplein 33-37 maar eens op Google street view die men wil afbreken