Mobiliteit geen prioriteit?

18 December 2019

Mobiliteit geen prioriteit?

In afwachting op het beleid lanceerde Groen de voorbije maanden constructieve ideeën om gevaarlijke situaties voor zwakke weggebruikers aan te pakken. Zo stelden we voor om de fietsoversteek aan kruispunt Kapellestraat -Elslo–Droogte verkeersveiliger te maken door snelheidswerende rijbaankussens te voorzien bij het begin van de zone 30. Die keuze durfde de meerderheid niet te maken. Vandaag is de weginfrastructuur niet aangepast aan de groeiende stroom tweewielers op amper anderhalve meter fietspad, als dat er al ligt. Zolang zo’n verkeerssituaties blijven bestaan, is het moeilijk om mensen te overtuigen niet langer met de auto te pendelen. De situatie aan Achterstege illustreert dit perfect. Gebrek aan verlichting (vb Noordlaan) en onderhoud (vb Eeklostraat) zijn op veel plaatsen een pijnpunt. Het budget dat Evergem aan fiets- en voetpaden (heraanleg én bijkomend) spendeert moet fors omhoog. Het bestuur moet meer doen dan zich laten leiden door geplande investeringen van Wegen en Verkeer of Aquafin. Het is ook pijnlijk dat het gemeentebestuur niet de ambitie toonde om deel uit te maken van het Oost-Vlaamse netwerk met 19 mobipunten. Dergelijk knooppunt waar je vlot kan overstappen tussen fiets, bus, trein, auto, deelauto, … moet er aan Brielken gewoon komen.

PAUL DE NEVE

Gemeenteraadslid

[email protected]