Nog steeds geen antwoord aan de nabestaanden na legionella uitbraak

27 December 2019

Nog steeds geen antwoord aan de nabestaanden na legionella uitbraak

Groen-raadslid Kathleen Pisman vroeg tijdens de gemeenteraad van september een stand van zaken na de legionella-besmetting enkele maanden geleden in de Gentse kanaalzone die enkele medeburgers ziek maakte en zelfs dodelijk was. “Zijn er aanpassingen op til in de wetgeving? Zijn er plannen om intensere controles in de toekomst uit te voeren?”, wilde het Groen-raadslid weten.  De bevoegde schepen antwoordde dat op dit moment het onderzoek en de evaluatie van de legionellabesmetting op het Vlaamse niveau nog niet is afgerond. Groen hoopt dat dit snel kan gebeuren en dat de nodige maatregelen worden genomen om zulke besmetting in de toekomst te voorkomen. Tevens werd gevraagd om de bevolking zo vlug mogelijk te informeren over de stand van zaken van het onderzoek. Kathleen Pisman: denken dat burgerlijke partijen in dit soort dossiers het onderzoek kunnen schaden is niet correct. Mensen hebben recht op de waarheid en dit werd door de meerderheid aan de burgers ook zo beloofd. Helaas mist het hier de nodige politieke integriteit, vertrouwen en transparantie. Het onderzoek rond de legionella besmetting roept vandaag nog steeds veel frustraties op bij de nabestaanden. Dit bleek ook vandaag tijdens een opnieuw verschenen artikel in het Nieuwsblad. Na de uitbraak van legionella in de koeltorens van papierfabriek Stora Enso is het parket Oost-Vlaanderen een onderzoek gestart. Er werd onder meer nagekeken of ontoereikend onderhoud de bacterie heeft veroorzaakt. Het bedrijf, of de bedrijfsleiders, riskeren in theorie vervolging voor nalatigheid of zelfs onopzettelijke doding. Daar staan celstraffen tot twee jaar op. Maar voorlopig is er nog geen duidelijkheid of het zo ver zal komen. Dat het onderzoek nog lopende is, is maar bijzaak vindt Groen, waar het om gaat is dat de bevolking en vooral de nabestaande ongeïnformeerd achterblijven ondanks de beloften op transparantie binnen het onderzoek. Het onderzoek bij het parket zou nog steeds lopen, en ondertussen kunnen de slachtoffers en nabestaanden alleen afwachten.  Kathleen Pisman: we zijn nu al een half jaar verder maar steeds krijgt de bevolking, noch de nabestaanden van de slachtoffers enige informatie over de stand van zaken van het onderzoek. Nog steeds is er onduidelijkheid over de nodige maatregelen die moeten worden genomen om zulke besmetting in de toekomst te voorkomen. Dat burgers niets krijgen te horen vindt Groen echt niet kunnen. Zelfs het verzoek van de nabestaanden tot inzage in het dossier werd geweigerd. Het gebrek aan samenwerking zorgt voor veel frustratie die helemaal niet nodig zou zijn mocht overheid en justitie bij zulke misdrijven de betrokken partijen informeren.

KATHLEEN PISMAN

Gemeenteraadslid - Fractieleider

[email protected]