Lozen grondwater in riolering moet stoppen

10 December 2019

Lozen grondwater in riolering moet stoppen

Lieven Deconinck trekt aan de alarmbel en wijst op de gevolgen op lange termijn. "Water is een schaars goed: laten we er samen zorg voor dragen. De volgende generaties zullen ons er dankbaar voor zijn". 

Bij bouwwerken met onderkeldering is bronbemaling noodzakelijk. De manier waarop dit gebeurt, moet echter dringend beter. Grondwater wordt veel te vaak in de riolering geloosd. Wat zijn de gevolgen?


Lieven: "Weet dat water het belangrijkste onderdeel is van de kringloop van het leven. Het zorgt voor regen, transport van mineralen, afkoeling van de aarde, het ondersteunt het ecosysteem in de bodem waaruit we onze voeding halen en méér. Bij grondbemalingen gaat het bovendien om zoet water, hetgeen slechts 2% bedraagt van al het aanwezige water op deze planeet. Met de warme droge zomers waar we stilaan moeten aan wennen, is het dus extra belangrijk dat we met de nodige bedachtzaamheid met water omspringen. Een eerste gevolg van grondbemaling is de daling van het grondwaterpeil met een impact op eeuwenoude ondergrondse reservoirs. Het duurt dus jaren eer dit aangevuld is. Bomen hebben veel te lijden van bronbemaling. Vooral oudere bomen zijn er gevoelig voor omdat ze afhankelijk zijn van een uitgebreid wortelstelsel. Weet trouwens dat een boom pas volop rendeert (zuurstof, koolstofopslag, fijnstoffilter) rond zijn 80ste levensjaar! Oude exemplaren kan je niet vervangen door enkele kleine boompjes. Dat vraagt tijd. Een ander gevolg is verdichting van de bodem. Dit bemoeiijkt de ademhaling voor bomen via wortels met ondergrondse rottingsprocessen als gevolg. Water is een noodzakelijk ingrediënt om de bodem vol leven te houden. Een gezonde bodem bevat microwormpjes, schimmels en miljarden bacteriën. Watertekort kan dit vitaal bodemvolk snel decimeren. Afsterven van bodemleven heeft negatieve gevolgen voor humusvorming, nodig voor een gezonde voedzame bodem, ziekteresistente gewassen en een goede oppervlaktewater huishouding".