Verkeersveiligheid

18 December 2017

Verkeersveiligheid

Groen wil op een constructieve manier bijdragen tot een verkeersveiliger gemeente. De voorbije maanden lanceerden we een oproep om fietsknelpunten te signaleren. Dit resulteerde in het filmpje “Evergem: een fietsparadijs?!” We stellen vast dat de staat waarin onze fietspaden zich bevinden allerminst uitnodigen om de auto op stal te laten.

Doel van het filmpje was een dubbele check: in welke staat verkeren onze fietspaden (onderhoud / comfort) en hoe veilig is het rijden op onze fietspaden ( veiligheid)? Onderliggend wilden we nagaan of de wegeninfrastructuur nog aangepast is aan de huidige verkeersdruk en of de wegeninfrastructuur is ingericht volgens het STOP-principe (eerst kijken naar Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer en tot slot Personenvervoer, zoals beschreven in Evergemse mobiliteitsplan).

Groen gemeenteraadslid Paul De Neve fietste samen met groene fietser William Vyncke een rondje in Evergem. Dit resulteerde in bijgaand filmpje.

​Doel van het filmpje was een dubbele check: in welke staat verkeren onze fietspaden (onderhoud / comfort) en hoe veilig is het rijden op onze fietspaden ( veiligheid)? Onderliggend wilden we nagaan of de wegeninfrastructuur nog aangepast is aan de huidige verkeersdruk en of de wegeninfrastructuur is ingericht volgens het STOP-principe (eerst kijken naar Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer en tot slot Personenvervoer, zoals beschreven in Evergemse mobiliteitsplan).

Als we inzoomen op het onderhoud van de wegen (belijning, slemlagen fietspaden, putten in klinkers) en onderhoud van groen dan toont het filmpje dat er heel wat verbeterpunten zijn. Enkel waar het brandt lijkt te worden geblust: het blijft vaak wachten op putten die moeten worden gedicht, belijning die niet tijdig wordt herverfd, uitdeinend onkruid, bomen naast fietspaden die te laat worden gesnoeid, loshangende takken boven fietspaden na onzorgvuldige snoeibeurten. Ook smaller wordende fietspaden als gevolg van woekerend onkruid of te laat gesnoeide hagen zijn een probleem. Vooral de opvolging kan veel beter.

De verkeersveiligheid kan veel verhogen met een betere verkeersinrichting. Vooreerst hebben we het dan over de oversteekplaatsen aan drukke kruispunten met R4: het auto & vrachtwagenverkeer is op 10 jaar tijd verveelvoudigd. Veel ouders durven hun kinderen niet meer alleen laten oversteken aan R4. Hier houdt men geen rekening met de zwakke weggebruikers; enkel aparte verkeerstromen kunnen veiligheid garanderen.

Verder is het gemengd verkeer in dorpscentra een groter wordend probleem: de fietser is te weinig beschermd door te druk en te veel zwaar vervoer dat aan te hoge snelheden voorbijrijdt. Bij de heraanleg destijds van de dorpskernen van Ertvelde, Sleidinge, Kerkbrugge-Langerbrugge,…  was de verkeersdruk veel lager. Vandaag fietsers mengen met autoverkeer in combinatie met 50 of 70 km- zone is onverantwoord. Is een zone 30 km bij gemengd verkeer niet overal noodzakelijk? Heel wat zones met gemengd verkeer kunnen met kleine ingrepen verkeersveiliger worden gemaakt.