Verhoogde druk door appartementsblokken

09 December 2012

Appartementsblokken op hoek Burggravenlaan-Doornzeelsestraat verhogen woon- en verkeersdruk De gemeenteraad van oktober keurde de wegindeling goed voor een bouwproject van 35 appartementen op de hoek van Burggravenlaan/Doornzeelsestraat.Groen ging als enige partij niet akkoord met dit project om volgende redenen:

  • De voorziene 35 appartementen zijn te hoog voor een kleine dorpskern zoals deze van Kerkbrugge-Langerbrugge. Er zijn voor de appartementen 3 en zelfs 4 verdiepingen voorzien. Deze zorgen voor een te hoge woon- en parkeerdruk.
  • Er zijn geen aparte fietspaden voorzien in de dorpskern. Er zijn wel bredere voetpaden voorzien, maar de fietsers rijden nog steeds via dit gevaarlijk kruispunt zonder fietspad.
  • De auto's krijgen 42 ondergrondse parkeerplaatsen, 12 bovengrondse parkeerplaatsen op priv√©domein en een 10-tal parkeerplaatsen op openbaar domein, maar de fietsers krijgen heel wat beperktere fietsstallingen. Bovendien is er een bushalte aan de appartementen die er zouden moeten voor zorgen dat er minder met de auto wordt gereden.
  • Er worden nieuwe bomen aangeplant, maar deze dienen enkel ter compensatie voor alle bomen die worden gekapt voor de bouw van de appartementen.

Met dit project wordt opnieuw een kleine dorpskern in buitengebied verstedelijkt. Alweer merken we de gevolgen van het goedgekeurde gabarietenplan dat veel te veel straten met appartementen en te hoge appartementen toestaat.

Alternatief van Groen

Groen wil

  • minder en minder hoge appartementen. 2 bouwlagen van appartementen zouden het maximaal moeten in de kleine dorpskern van Kerkbrugge-Langerbrugge.
  • aparte brede en veilige fietspaden. De voetpaden kunnen gerust wat smaller waardoor de fietspaden breder en veiliger kunnen worden uitgebouwd over de volledige lengte van het bouwproject.
  • meer fietsstallingen en veiliger fietspaden en mensen aanmoedigen om de fiets te gebruiken;
  • meer bomen aanplanten dan deze die gekapt zijn en voorzien van meer groen en speelruimte.

De huidige en toekomstige meerderheidspartijen CD&V en N-VA blijven de verstedelijking verder zetten. Dit voorspelt weinig goeds voor de komende 6 jaar.