Persbericht: Red Wilfried houdt kap van park tegen

16 April 2019

Persbericht: Red Wilfried houdt kap van park tegen

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Groen blij dat de laureaat van de Groene Pluim 2018 actiegroep Red Wilfried kap van park kon tegenhouden   Tijdens onze jaarlijkse Nieuwjaars brunch in januari ontving actiegroep “Red Wilfried”, de groene pluim 2018. De groep zet zich al jaren in voor het behoud van de historische tuin aan de hoek van de Weststraat en de Sanderuslaan in Sleidinge. In het najaar van 2018 pakten ze nog uit met een fotowedstrijd/Facebookoproep om een vlag aan je huis op te hangen. “Een actie die veel verder gaat dan enkel het bos van Wilfried redden”, aldus Mathijs Bertel. De actiegroep wil hiermee vooral de absolute noodzaak van groen in woonkernen in de kijker zetten en het debat daarover openhouden voor heel de gemeente.   Het gemeente- en provinciebestuur keurden het dossier goed, ondanks 1298 handtekeningen en 117 bezwaarschriften. Eind vorig jaar trok de actiegroep als gevolg naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat de acties resultaat hebben opgeleverd, blijkt nu met succes. Groen verneemt dat de bewonersactiegroep Red Wilfried, onze laureaat van de groen pluim 2018, gelijk heeft gekregen bij de Raad voor vergunningenbetwistingen, wat we als Groene partij alleen maar toe kunnen juichen.   De Deputatie van de provincie zal binnen een termijn van 4 maanden een nieuwe beslissing moeten nemen, rekening houdend met de gronden van vernietiging. Wij roepen het gemeentebestuur en de projectontwikkelaar op om constructief samen te zitten en de mogelijke plannen voor het perceel samen af te stemmen.”