Persbericht: Groen Evergem doet maandelijks concrete klimaatvoorstellen in de gemeenteraad

21 Mei 2019

Persbericht: Groen Evergem doet maandelijks concrete klimaatvoorstellen in de gemeenteraad

Groen doet maandelijks concrete klimaatvoorstellen in de gemeenteraad Praktisch iedereen is het erover eens dat de klimaatverandering een van de grootste ecologische, sociale en economische uitdagingen is de komende tientallen jaren. De klimaatverandering is een uitdaging, maar biedt ook kansen voor een gezondere, eerlijkere en menselijkere maatschappij. Groen wil, zelfs vanuit de oppositie, hieraan meewerken. Een plan met mooie principes en te weinig concrete meetbare maatregelen is een eerste stap, maar uiteraard niet voldoende. Concrete acties zijn nodig.   Voor Groen is de klimaatuitdaging te belangrijk en te urgent om hier een zuiver politiek spel meerderheid-oppositie rond te voeren. De afgelopen maanden deed Groen al een aantal constructieve voorstellen in de gemeenteraad, met onder meer: Initiatieven rond voedselverspilling Grondbemaling bij bouwwerken Subsidieprojecten voor bebossing Subsidieprojecten voor energiebesparing Subsidieprojecten voor ontharding, vergroening en aanleg groengevels/groendaken   Groen zal op dezelfde manier blijven verder werken en de N-VA/CD&V-meerderheid en de volledige gemeenteraad warm blijven maken voor klimaatmaatregelen, ten voordele voor mens en leefmilieu in onze gemeente.