OCMW Evergem zet (te) kleine stap in energiebesparing

03 Juli 2015

De OCMW-raad laat energieaudits uitvoeren in het woonzorgcentrum Ter Hollebeke en het administratief centrum in Sleidinge. Deze energieaudits komen er na de goedkeuring van het voorstel van Groen in de OCMW-raad van december om een plan van aanpak uit te werken waarin wordt vastgelegd wanneer er energieaudits zullen worden uitgevoerd in de OCMW-gebouwen.  Groen vindt het enerzijds positief dat er na meer dan 2 jaar werk wordt gemaakt van energieaudits, maar vindt anderzijds het huidige voorstel voor audits in 2 OCMW-gebouwen te zwak. Er zijn nog minstens 8 andere gebouwen die in aanmerking komen voor energieaudits. Groen-raadslid Eddy Colombeen: 'Het is onbegrijpelijk dat de N-VA/CD&V-meerderheid niet van de gelegenheid gebruik maakt om gratis energieaudits door netwerkbeheerder Eandis te laten uitvoeren in alle interessante OCMW-gebouwen. Vooral omdat we niet weten hoelang deze energieaudits nog gratis zullen blijven. Hoe sneller je weet hoe je energie kan besparen, hoe beter. De energiekosten lopen intussen op.' Groen diende in de OCMW-raad nog een amendement in om energieaudits uit te voeren voor de 10 interessante OCMW-gebouwen. Het amendement werd echter meerderheid (N-VA en CD&V) tegen oppositie (Groen, sp.a en Open Vld) weggestemd. Bij de stemming van het voorstel van de meerderheid onthield de oppositie zich.


De OCMW-gebouwen verbruiken heel wat energie. Dit kost handenvol geld. Deze kosten zullen de komende jaren nog toenemen vermits de energieprijzen zullen stijgen. Energieaudits geven aan waar en hoe je in gebouwen energie kan besparen. Dit zorgt voor een win-win. Het OCMW kan hiermee de energiekosten verlagen en energie en milieu sparen.