Meerderheid laat lokale handelaars in de kou staan

18 September 2016

Tijdens de voorbije OCMW-raad werd voorgesteld om alle drank en voeding voor de drie OCMW-woonzorgcentra aan te kopen via één grote voedingsleverancier (Bidvest).  Volgens OCMW-voorzitter Kurt Moens (N-VA) kan hierdoor een besparing van ong. 10% gerealiseerd worden.  Groen OCMW-raadslid Eddy Colombeen en Open-Vld raadslid Anneleen De Ruyck wijzen erop dat bij dergelijke werkwijze de lokale handelaars geen enkele kans meer maken om te leveren aan de woonzorgcentra. Voor de lokale handelaars betekent dit een belangrijk omzetverlies. Voor Groen is het belangrijk dat de woonzorgcentra kunnen kiezen voor lokale producten en lokale handelaars. Dan kunnen ook sociale aspecten verwerkt worden in de bestekken.  Bij samenwerken met een grote privé-partner komt van duurzaamheid weinig in huis terwijl leverings- of kwaliteitsproblemen niet langer in handen van het OCMW zelf liggen. De CD&V-fractie vroeg om de zitting te schorsen.  Na 20 minuten werd beslist om het punt te verdagen naar de OCMW-raad van 28 september.