Snelheidslimiet moet naar beneden in Belzele

02 Oktober 2021

Snelheidslimiet moet naar beneden in Belzele

Groen wil snelheidslimiet van 50 km/u in Overdam en Steenovenstraat (Belzele) Op de gemeenteraad vroeg Groen waarom het college de snelheidslimiet in Overdam niet wil verlagen van 70 naar 50 km/u. Groen gemeenteraadslid Eddy Colombeen: “Overdam is nochtans een smalle straat met heel wat gevaarlijke bochten waarbij je aan 70 km/u jezelf en de andere weggebruikers in gevaar brengt. Met de huidige wegenwerken in de Schoonstraat en aanpalende straten neemt het verkeer zelfs toe in deze straat en wordt het veiligheids- en snelheidsprobleem nog acuter.” Uit het antwoord blijkt dat het college op 16 maart 2020 besliste om de snelheid in Overdam naar 50 km/u te brengen, maar dat bij het uitwerken van deze maatregel het college tot de conclusie kwam dat er een onlogische situatie zou worden gecreëerd. In de Durmakker geldt een snelheidsregime van 50 km/u. In Overdam zou er ook een snelheidsregime van 50 km/u gelden. In de Steenovenstraat – een straat die doodloopt - mag men dan wel 70 km/u rijden. Het opmaken van een coherent snelheidsbeleidsplan dringt zich volgens het gemeentebestuur op. Ondertussen werden enkele ad hoc maatregelen genomen die voor onlogische situaties zouden zorgen. Op ambtelijk niveau is men bezig met het uitwerken van de uitgangspunten van het snelheidsbeleid. Deze zullen als discussienota voorgelegd worden aan de verkeerscommissie. Dit voorstel zal dan voorgelegd worden aan schepencollege. Schepen Lucas Van der Meersch (CD&V) liet weten dat mogelijke een nieuwe snelheidslimiet in Overdam hierdoor nog een jaar zou kunnen duren. Groen begrijpt dit niet. Zowel bij Overdam als bij de doodlopende Steenovenstraat is de straat zo smal dat het zeer onveilig is om hier 70 km/u te rijden. Het zou logisch zijn de maximumsnelheid in deze straten tot 50 km/u te brengen. Bovendien heb je ook nog heel wat wandelaars die gebruik maken van het Heemeerspark aan Overdam en Steenovenstraat. Hoe lager de maximumsnelheid hoe veiliger voor de wandelaars. Groen roept dan ook de N-VA/CD&V-meerderheid op zo snel mogelijk de inspraakprocedure te starten om de maximumsnelheid in beide straten terug te brengen tot 50 km/u. Contactpersoon: Eddy Colombeen