Groen gaat voorwaardelijk akkoord met uitstap uit ELZA

05 April 2013

Groen gaat akkoord met de uitstap uit de intergemeentelijk drugspreventiesamenwerking ELZA (Evergem, Lochristi, Zelzate en Assende). De afgelopen jaren bleek dat dit samenwerkingsverband niet de gewenste resultaten behaalde. Groen wil wel dat de gemeente de nodige stappen zet om drugspreventie uit te bouwen. Ook vanuit politie en jeugdwerk komen signalen dat drugspreventie belangrijk is en blijft. Evergem was sinds 2004 lid van het drugspreventiesamenwerkingsverband ELZA. ELZA had tot doel de bevolking te leren omgaan met drugs(problematiek), informatie te verstrekken, te sensibiliseren, overleg te organiseren tussen gemeentes en aanspreekpunten uit te bouwen.De afgelopen jaren werd ELZA vaak in twijfel getrokken, ook door mensen binnen de sector. Dit leidde uiteindelijk tot de vraag of dit samenwerkingsverband een voldoende grote meerwaarde was voor de deelnemende gemeentes. Begin dit jaar stapte Lochristi uit ELZA. Ondertussen hebben ook de colleges van Assenede en Zelzate laten weten dat ze uit ELZA willen stappen. Dit alles heeft Groen Evergem doen besluiten dat deelname aan ELZA niet langer zinvol is.

Drugspreventie blijft voor Groen Evergem echter heel belangrijk en mag niet beperkt blijven tot eenmalige acties, zoals een getuigenis of een politieagent(e) die in scholen uitleg komt geven over drugs. Eenmalige niet gekaderde drugspreventie heeft een averechts effect.

Voor Groen moet vooral structureel worden gewerkt rond drugspreventie met volgende principes:- Train de trainer: bijvoorbeeld door goede vorming van leerkrachten en jeugdwerkers;- Heractiveren van het Drugsoverleg Evergem (DOE);- Meer betrekken van de jeugdraad en jeugddienst in drugspreventie.

Op voorstel van Groen werd door de gemeenteraad akkoord gegaan met het engagement om meer werk te maken van drugspreventie. Hiermee hoopt Groen dat drugspreventie in Evergem nieuw leven ingeblazen wordt.