Groen Evergem informeert, augustus 2013

16 Augustus 2013

Als bijlage vind je Groen Informeert editie augustus 2013 met volgende artikels:  Kalender

20 augustus 2013, 19u30: Samenkomst Groen Evergem

9 september 2013: Samenkomst Groen Meetjesland

19-20 oktober 2013: Impulscongres Groen Nationaal

 

Gemeenteraad en OCMW-raad

Groen wil meer inspraak voor bevolking in gemeentelijk beleid

Gebrek aan democratie in nieuw Meetjeslands overlegorgaan

OCMW onderzoekt fietsenstallingen aan OCMW-gebouwen

OCMW onderzoekt gezinszorg/aanvullende thuiszorg in Evergem

 

Actualiteit

Minister-president Kris Peeters neemt eigen regels niet serieus

Pensioenhervorming van Groen: basispensioen werkt armoede weg bij ouderen

Belgische budgetsteun voor ontwikkelingshulp gaat vooral naar corrupte landen

Minister van Financiën Koen Geens kiest kant van grote banken, niet van burger

Groen wil dat de mensenrechten in Rusland worden gerespecteerd

Vlaamse en federale regering moeten dringend veiligheidsproblemen met kerncentrale in Doel uitklaren