Gemeenteraad oktober 2017

04 November 2017

Gemeenteraad oktober 2017

Groen stelde, net als in 2013, opnieuw voor om geen tuinborden meer te plaatsen bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Het voorstel wordt verder besproken tijdens de gemeenteraadscommissie van 16 november.   Groen blijft vaststellen dat de N-VA/CD&V-meerderheid te weinig openbaar groen voorziet in nieuwe verkavelingen.  Het tekort aan opbaar groen

in nieuwe verkavelingen kan door de projectontwikkelaar 'afgekocht' worden door een afgesproken som geld te storten in het groenfonds. De meerderheid is van plan om het geld (van een verkaveling aan het Oostveld) te gebruiken voor de aankoop van gronden voor een recreatiezone.

 

Groen pleit samen met SP.A voor meer duidelijkheid over de mogelijke aanleg van een fietspad langs de spoorlijn Eeklo-Gent. Volgens verkeerschepen Eric De Wispelaere heeft Evergem al een budget voorzien voor de aankoop van de nodige gronden.  Verder is het de provincie die de uitvoering coördineert en moeten nog een aantal hindernissen genomen worden.

 

De geknakte en verdorde bomen rond de Kluizendokken worden voor eind 2017 heraangeplant.

 

Groen pleit voor een duidelijk kader voor kleine windmolens. Nu is daarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig en dat valt onder de bevoegdheid van het schepencollege. De plannen van Streekplatform Meetjesland om tot een soort modelverordening te komen (2013) werden niet afgewerkt omdat er toen geen nood aan was. De tijden en de technologie zijn veranderd. Milieuschepen Patrick Huyghe beloofde om dit onderwerp mee te nemen in de bespreking van het Klimaatteam op 9 november.

 

Meer informatie over dit alles vind je in de bijlage..

 

 

 

 

BIJLAGEN:
20171102_persbericht_gemeenteraad_oktober.pdf