Gemeenteraad november 2020

12 December 2020

Gemeenteraad november 2020

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Groen tevreden dat op haar vraag de ontgraving van de kerkhoven in Evergem wordt herbekeken Bij het bezoek aan de kerkhoven in het weekend van 1 november werden veel burgers geconfronteerd met een ‘paaltjesdorp’ rond de graven van hun geliefden. Op deze paaltjes stond een vrij agressieve mededeling van “ontruiming”. Op de website kunnen we lezen dat de reden voor deze ontruiming plaatsgebrek is. Groen heeft hierbij volgende opmerkingen en vragen: Hoe wordt bepaald wanneer er plaatsgebrek is? Hoeveel begravingen zijn er per kerkhof? Hoeveel ruimte nemen deze in, rekening houdende met het feit dat meer en meer overledenen gecremeerd worden (en uitgestrooid of bij familie thuis bijgezet) of in een kleiner graf worden begraven? Waarom werd er op deze manier gecommuniceerd met de nabestaanden van onze overledenen? De tekst op de bordjes is vrij direct, bovendien waren de bordjes wel “heel erg aanwezig” op de begraafplaats. Waarom is er een andere manier van werken voor de graven in de volle grond en de grafkelders? Hoe wordt de periode bepaald wanneer een graf ontgraven wordt? Sommige graven dateren reeds van de jaren ‘60 (oudste graf 1928) terwijl andere na 27 jaar dienen verwijderd te worden. De nakomelingen kunnen de materialen van het graf zelf komen halen binnen het jaar. Indien dit niet gebeurt gaat het over in eigendom van de gemeente. Is hier aandacht voor hergebruik? Adopteren van graven? Op vraag van Groen zal in overleg met alle gemeenteraadsfracties het beleid rond de ontruiming van de begraafplaatsen in Evergem worden herbekeken. Contactpersoon: Kathleen Pisman   Groen tevreden dat op haar vraag zal worden onderzocht of privé-aanplantingen van bomen kan worden ondersteund Met veel enthousiasme hebben we vernomen dat deze meerderheid een aantal percelen wil verwerven met de bedoeling er bomen op te planten. Ongetwijfeld zijn er ook burgers die bereid zijn om op hun eigen gronden bomen te planten. Groen vroeg in de gemeenteraad of er de gemeente met haar burgers een soort van privaat – publieke samenwerking kan aangaan, zodat bijvoorbeeld het openstellen voor derden van deze gronden in ruil voor een onderhoud door de gemeente of gelijk welke andere vorm. Dit zou perfect passen in de toekomstplannen in het kader van duurzaamheid maar ook biodiversiteit van deze meerderheid. De bevoegde schepen is bereid om dit idee te onderzoeken of burgers hiervoor op te roepen en met hen in communicatie te treden. Contactpersoon: Kathleen Pisman   Groen bezorgt over verkavelingsaanvraag aan beschermde Gerardsmolen in Wippelgem Momenteel loopt de omgevingsvergunningsaanvraag voor een verkaveling (Acke) aan Moleneinde in Wippelgem (OMV_2020125921). Deze verkaveling zou in de onmiddellijke buurt liggen van de beschermde Gerardsmolen van Wippelgem. Groen is dan ook bezorgd over de mogelijke negatieve gevolgen van deze verkaveling op het beschermd monument. Deze verkaveling kan negatieve invloed hebben op de werking (windvang) van de beschermde molen. Voor een goede werking van de molen is maximale open ruimte van belang. Iedere bijkomende bebouwing is in die zin een toename van hinder in het vangen van de wind. En hoogbouw is zelfs de dood van een werkende molen.  Een kritische ingesteldheid van de vergunning verlenende overheid, het college, is dus normaal en met een zeker functioneel belang. Ook wat het open en idyllisch zicht vanaf de straatkant en de open ruimte aan de Gerardsmolen betreft kan deze verkaveling een negatief effect hebben op de beleving en het mooi landelijk uitzicht op de molen bij de omwonenden of de plaatselijke gemeenschap. De molen van Wippelgem heeft ook een sociaal toeristische onthaalfunctie en de molenweide is uitermate geschikt voor evenementen in de rand, zoals bij Wippelgem kermis. Deze verkaveling kan dan ook een tweede toegang tot het terrein/de weide achter de verkaveling behorende tot de site aan de molen (waar evenementen kunnen plaatsvinden) niet meer mogelijk maken. Een tweede uitgangsweg is eigenlijk een zaak van toegankelijkheid voor alle diensten en levering en toegang voor de veiligheid (politie, brandweer en hulpdiensten) en van openbaar belang ! Als men dat nu niet bekijkt of opneemt in de verkaveling dan is dat een gemiste kans en ook een kans voorgoed voorbij! De bevoegde schepen van Omgeving, Sven Roegiers (CD&V), wilde nog niet op de beslissing van het college vooruit lopen. Groen hoopt dat rekening wordt gehouden met de bezorgdheden van de omwonenden en de vrijwilligers van de molen en dat het (niet-bindend) advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed strikt zal worden gevolgd om de werking van dit belangrijke Evergemse beschermde monument te garanderen. De winst van de toekomstige eigenaars van de aangevraagde verkaveling op een mooi landelijk uitzicht met een molen in hun achtertuin staat een beetje schril tegenover het verlies van het open en vrij uitzicht op de molen door alle inwoners van Wippelgem en zijn passanten. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Groen tegen onrechtvaardig en ouderwets systeem van lokale binding bij toewijs sociale woningen In de gemeenteraad werd het systeem van lokale binding bij toewijs van sociale woningen opnieuw goedgekeurd door N-VA, CD&V en Vlaams Belang. De fractie #Sterk! onthield zich en Groen stemde tegen. Deze nieuwe beslissing werd genomen vermits de oorspronkelijke beslissing uit juni was vernietigd door de Vlaamse minister Diependaele wegens gebrek aan motivatie. Dit betekent dat mensen die al hun hele leven in Evergem wonen of die minstens 10 jaar ononderbroken in Evergem wonen voorrang krijgen bij toewijs van een sociale woning op andere mensen die mogelijk al heel wat langer op de wachtlijst staan. Groen stemde tegen dit ouderwetse, kortzichtige, onrechtvaardige voorstel om volgende redenen: Voor Groen komt woonnood op de eerste plaats als het gaat over de toewijs van sociale woningen en niet de afkomst van de aanvrager. Andere criteria zijn ondergeschikt om tegemoet te komen aan het woonrecht van zoveel mogelijk mensen. De publieke middelen die gestoken worden in de sociale huisvesting moeten dus vooral ingezet worden voor mensen met de grootste woonnood. Het systeem van lokale binding vertrekt van de ouderwetse idee dat iemand heel zijn leven van de wieg tot het graf in dezelfde gemeente of dorp moet blijven wonen. Dit maakt het bovendien moeilijker voor mensen die een sociale woning nodig hebben om te verhuizen naar een andere gemeente. Je zal maar pech hebben in een gemeente te zijn geboren met weinig of geen sociale woningen. Het systeem van lokale binding is oneerlijk vermits mensen die al een hele tijd op de wachtlijst staan voor een sociale woning worden voorbijgestoken op de wachtlijst door mensen die zich later hebben ingeschreven op de wachtlijst, maar toevallig wel voldoen aan de criteria van lokale binding. Voor Groen is het systeem dat wie het eerste komt (en een hoge sociale nood heeft), het eerst wordt geholpen een stuk eerlijker. Het systeem van lokale binding zorgt voor bijkomende administratieve rompslomp, want mensen moeten kunnen bewijzen hoelang ze in Evergem wonen en nadien moet worden gekeken hoe de wachtlijst moet worden aangepast per nieuwe aanvraag. Groen heeft wel begrip voor middenklassegezinnen die in een gemeente naar keuze willen gaan wonen, net als voor sociale huurders die een voorkeur van woonplaats hebben. In het systeem met lokale binding zal een sociale huurder die wil verhuizen naar een andere plek en dus op de wachtlijst in die gemeente, voorbijgestoken worden door locals. Een sociale huurder die op eigen stek blijft, zou dan voorrang krijgen. Keuzevrijheid moet er zijn voor iedereen, niet alleen voor locals. Contactpersoon: Eddy Colombeen