De lokale marionetten van De Wever

13 Juni 2012

In aanloop naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober staan er in Evergem grote tuinborden van de N-VA, met daarop? Bart De Wever.

Men kan van de 77 vierkante meter grote afbeelding van Bart De Wever in Antwerpen vinden wat men wil, niemand zal betwisten dat het niet meer dan logisch is dat De Wever, als kandidaat-burgemeester, campagne voert in de Scheldestad. Een ander verhaal zijn de tuinborden met de beeltenis van De Wever die, in aanloop naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober, buiten Antwerpen opduiken. Wat betekent immers de aanwezigheid van De Wever in een gemeente als Evergem?

Het beleid van een gemeente dient gevoerd te worden door inwoners van die gemeente, om de simpele reden dat inwoners de meeste voeling en expertise tegenover hun gemeente aan de dag kunnen leggen. Logischerwijze vloeit uit dit principe voort dat in een campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen kandidaten worden opgevoerd die ook in de betreffende gemeente opkomen. Dat een lokale N-VA-afdeling er echter voor kiest om haar nationale partijvoorzitter in de schijnwerpers te zetten, en niet (alleen) de eigen kandidaten, zegt iets over de machtsconcentratie binnen de Vlaams-nationalistische partij, evenals over de hieraan gekoppelde autonomie bij de lokale afdelingen.

Het was al geweten dat de N-VA-top bevolen had om zoveel mogelijk lokale kartels stop te zetten en aparte lijsten te vormen.  Met de huidige tuinbordenactie bewijst de N-VA nogmaals dat De Wever niet enkel kandidaat-burgemeester is in Antwerpen, maar dat ook de andere lokale afdelingen in sterke mate van hem afhankelijk zijn. Het spreekt voor zich dat dit hun geloofwaardigheid als een volwaardige lokale partij allerminst ten goede komt.

Anderzijds maakt de campagne ook duidelijk waar het voor de lokale N-VA-afdelingen om draait: zoveel mogelijk stemmen verzamelen met behulp van een bekende, maar voor het gemeentebeleid volstrekt irrelevante kop. Met andere woorden, inhoudsloos populisme. Door Bart De Wever als gezicht van een lokale niet-Antwerpse verkiezingscampagne op te voeren, onthult de N-VA bovendien zelf haar grootste (democratische) deficit, namelijk dat zij een partij is die staat of valt met de populariteit van één persoon.

 

Gertjan Willems