Buiten Beeld

24 November 2017

is een project  waar jongeren tussen 14 en 18 jaar een plek vinden als het schoolgaan moeilijk loopt.   Buiten Beeld In een oud klooster in Doornzele maken ze opnieuw verbinding met zichzelf en met de maatschappij.

Buiten Beeld organiseert er veel beweging rondom de jongeren via gepassioneerde vrijwilligers, creatieve ateliers en een actieve houding naar en met de buurt. In al deze bewegingen zit er steeds een uitnodiging om aan te sluiten. Zo (her)ontdekken de jongeren wat hen echt boeit en wat ze kunnen betekenen voor een ander.

Voor een deel van de activiteiten wil Buiten Beeld een bakfiets aankopen

·        Zo kan  een groter gebied bediend worden.

·        Vergroot de autonomie en het eigenaarschap van de jongeren.

·        Gebeurt dit op een ecologische en offe manier.

 

Via crowd funding wil Buiten Beeld 1 bakfiets, 2 gewone fietsen en een grote fietskar kopen.

Meer info op www.buiten-beeld.be