Bijkomend onderzoek naar kerncentrale Borssele

09 December 2012

Evergem wil bijkomend onderzoek Nederlandse kerncentrale in Borssele Op voorstel van Groen keurde de gemeenteraad van oktober de motie goed voor bijkomend onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kerncentrale in Borssele. Alle partijen, behalve Vlaams Belang, gingen akkoord met bijkomend onderzoek van de Nederlandse kerncentrale.Eind juni 2012 werd met behulp van een nieuw soort ultrasone meetsondes talrijke foutindicaties gedetecteerd in het stalen basismateriaal van het reactorvat van Doel 3. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Energie (FANC) vindt het feit dat er zo veel haarscheurtjes werden ontdekt in het reactorvat verontrustend en besliste dat de centrale (zeker voorlopig) dicht blijft.

Ondertussen is duidelijk dat het reactorvat van de kernreactor Tihange 2 vergelijkbare foutindicaties vertoont als deze van Doel 3, zij het in mindere mate, en loopt hier verder onderzoek naar. Ook deze kerncentrale blijft dicht tot er duidelijkheid is of deze kerncentrale wel veilig genoeg is om opnieuw te kunnen opstarten.

De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) leverde zowel het reactorvat van Doel 3 als dat van Tihange 2. Deze maatschappij bouwde ook het reactorvat van de kerncentrale in Borssele in Zeeuws-Vlaanderen (Nederland). Toch weigert EPZ, de beheerder van deze kerncentrale om de centrale preventief stil te leggen en te onderwerpen aan een analoge inspectie zoals in Doel 3 en Tihange 2. Dit werd nog eens bevestigd in een uitzending EenVandaag op 17 september  2012 Atoomfysicus Wim Turkenburg die ook in het programma aan het woord kwam, pleitte uitdrukkelijk wel voor een onderzoek.

Evergem bevindt zich in de invloedssfeer van de kerncentrale van Borssele.

De gemeenteraad van Evergem drukt dan ook in de goedgekeurde motie zijn bezorgdheid uit over het feit dat er geen onmiddellijke plannen zijn om het reactorvat van de kerncentrale van Borssele in de nabije toekomst te inspecteren met het nieuw soort ultrasone meetsondes dat gebruikt werd voor de controle van de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2.

De gemeenteraad dringt er bij de Nederlandse overheid uitdrukkelijk op aan dat de kerncentrale van Borssele onmiddellijk preventief wordt stilgelegd en aan dergelijke controle wordt onderworpen. De gemeenteraad vraagt uitdrukkelijk dat onafhankelijke internationale experten bij de controle en de interpretatie van de controlegegevens worden betrokken.

De gemeenteraad dringt er bij de Nederlandse overheid op aan dat de kerncentrale dicht blijft indien er bij het reactorvat foutindicaties aan het licht komen die verontrustend zijn.