Gemeenteraad

De gemeenteraad is één van de belangrijkste vergadering die plaats vindt binnen onze democratie in het realiseren van 'lokaal beleid'. Via dit orgaan is het mogelijk om inspraak te krijgen in de besluitvormingen die worden genomen. 

Met de vertegenwoordiging van drie raadsleden: Kathleen Pisman (fractieleidster), Paul De Neve en Eddy Colombeen, ijvert Groen Evergem niet alleen voor een transparant beleid maar ook om de betrokkenheid van de burger tijdens het nemen van besluitvormen te verhogen. 

Groen nodigt Evergem uit om deel te nemen aan het beleid. Hiervoor organiseren wij regelmatig evenementen en gaan we graag in gesprek met de burger zodat we dossiers bespreekbaar maken en van daaruit concrete voorstellen kunnen ontwikkelen voor de gemeenteraad.

Meld je hier aan en blijf op de hoogte van onze agenda en onze evenementen.

Blijf op de hoogte van de gemeenteraad van Evergem

De gemeenteraad heeft de taak om breed gedragen, dat beleid vorm te geven waar de Evergemnaar van droomt.

Wens je graag een gemeenteraad eens bij te wonen om onze raadsleden aan het werk te zien of om beter op de hoogte te zijn van welke beslissingen er voor onze gemeente worden genomen? Raadpleeg dan zeker de agenda hier.

Je kan hier aanvragen om de agenda van de gemeenteraad te ontvangen. Je krijgt dan een aantal dagen voor elke gemeenteraad een overzicht met de titels van de agendapunten die besproken zullen worden. De agenda en notulen van de vorige gemeenteraadsvergaderingen kan je hier raadplegen.