Abraham Bendia

Abraham Bendia

Abraham Bendia

Abraham Bendia kwam voor het eerst bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 op. Hij werd geboren in Kameroen en woont sinds 2006 in België. Sinds 2013 draagt hij de Belgische nationaliteit en hij genoot een opleiding in sociale wetenschappen, mensenrechten en humanitaire acties. Voordat hij naar België kwam als vluchteling was hij assistent-professor, alsook vrijwillige activist in verschillende internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Raad van Europa.

Militant en activist voor de bevordering en verdediging van de mensenrechten, heeft deelgenomen aan verschillende trainingsprogramma's voor verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van de mensenrechten in Afrika, georganiseerd door de Jeugdraad van Europa.

Abraham heeft vrijwilligerswerk gedaan bij verschillende missies en programma's van de Verenigde Naties in Zuid-Soedan-Darfoer. Hij werkte als Training assistent bij het onderzoekscentrum voor mensenrechten en humanitaire acties aan de Katholieke Universiteit van Centraal-Afrika in de jaren 2003-2006.

"Ik ben oorspronkelijk afkomstig uit Centraal-Afrika, waar het bosmassiefreservaat Dja ligt, dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat vanwege de diversiteit van zijn bedreigde diersoorten en ook vanwege zijn biosfeer. Het reservaat is onderhevig aan verschillende bedreigingen die het voortbestaan ervan en dat van de inheemse en arme bevolkingsgroepen die er wonen, bedreigen.

In België zijn de bedreigingen hier net zo aanwezig en reëel als elders. Klimaatproblemen zoals: overstromingen, branden, hittegolven en droogte die we ervaren, hebben door onze handelingen een gevolg op het milieu.

Bedenk dat het milieu altijd onze bron van voedsel en drinkwater is geweest, de lucht onze bron van zuurstof en dat het klimaat ons in staat stelt te overleven. We hebben dus allemaal de plicht om het meer dan ooit te beschermen, voor onszelf en voor toekomstige generaties.
Het recht op een schoon, gezond en duurzaam milieu is nu een mensenrecht waartoe de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in haar resolutie van juli 2022 heeft besloten. Het universele karakter van dit mensenrecht toont aan hoe belangrijk het is dat alle mensen, zonder enig onderscheid, overal ter wereld er recht op heeft. De impact van de klimaatverandering op het genot van de mensenrechten is niet overal hetzelfde. Mensen in een situatie van sociale kwetsbaarheid in Afrika en over de hele wereld, zoals in België, worden vaak sterk getroffen en blootgesteld aan klimaatverandering en beschikken over minder middelen om een duurzame levensstijl te leiden. Dit nieuwe mensenrecht is daarom heel erg belangrijk, vandaar mijn inzet om ervoor te zorgen dat de noden van de mensen gerespecteerd worden in het klimaatbeleid".

Abraham Bendia

Kernlid

Abraham Bendia kwam voor het eerst bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 op. Hij werd geboren in Kameroen en woont sinds 2006 in België. Sinds 2013 draagt hij de Belgische nationaliteit en hij genoot een opleiding in sociale wetenschappen, mensenrechten en humanitaire acties. Voordat hij naar België kwam als vluchteling was hij assistent-professor, alsook vrijwillige activist in verschillende internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Raad van Europa.

Militant en activist voor de bevordering en verdediging van de mensenrechten, heeft deelgenomen aan verschillende trainingsprogramma's voor verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van de mensenrechten in Afrika, georganiseerd door de Jeugdraad van Europa.

Abraham heeft vrijwilligerswerk gedaan bij verschillende missies en programma's van de Verenigde Naties in Zuid-Soedan-Darfoer. Hij werkte als Training assistent bij het onderzoekscentrum voor mensenrechten en humanitaire acties aan de Katholieke Universiteit van Centraal-Afrika in de jaren 2003-2006.

"Ik ben oorspronkelijk afkomstig uit Centraal-Afrika, waar het bosmassiefreservaat Dja ligt, dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat vanwege de diversiteit van zijn bedreigde diersoorten en ook vanwege zijn biosfeer. Het reservaat is onderhevig aan verschillende bedreigingen die het voortbestaan ervan en dat van de inheemse en arme bevolkingsgroepen die er wonen, bedreigen.

In België zijn de bedreigingen hier net zo aanwezig en reëel als elders. Klimaatproblemen zoals: overstromingen, branden, hittegolven en droogte die we ervaren, hebben door onze handelingen een gevolg op het milieu.

Bedenk dat het milieu altijd onze bron van voedsel en drinkwater is geweest, de lucht onze bron van zuurstof en dat het klimaat ons in staat stelt te overleven. We hebben dus allemaal de plicht om het meer dan ooit te beschermen, voor onszelf en voor toekomstige generaties.
Het recht op een schoon, gezond en duurzaam milieu is nu een mensenrecht waartoe de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in haar resolutie van juli 2022 heeft besloten. Het universele karakter van dit mensenrecht toont aan hoe belangrijk het is dat alle mensen, zonder enig onderscheid, overal ter wereld er recht op heeft. De impact van de klimaatverandering op het genot van de mensenrechten is niet overal hetzelfde. Mensen in een situatie van sociale kwetsbaarheid in Afrika en over de hele wereld, zoals in België, worden vaak sterk getroffen en blootgesteld aan klimaatverandering en beschikken over minder middelen om een duurzame levensstijl te leiden. Dit nieuwe mensenrecht is daarom heel erg belangrijk, vandaar mijn inzet om ervoor te zorgen dat de noden van de mensen gerespecteerd worden in het klimaatbeleid".