Zonnepanelen op openbare gebouwen: vier jaar na onze studie eindelijk realiteit

23 December 2020

Zonnepanelen op openbare gebouwen:  vier jaar na onze studie eindelijk realiteit

De gemeente Evergem investeerde in 2020 300.000 euro in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Een goede zaak, beter laat dan nooit, zo vindt Groen Evergem. In 2016 lachte de meerderheid  (ook toen al CD&V- N-VA) ons voorstel om deze investering te doen nog weg…. In mei 2017 engageerde het gemeentebestuur zich nochtans – via ondertekenen van het Burgemeestersconvenant - om in Evergem de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen tegen 2030. Even terug in de tijd Mei 2016 De installatie van zonnepanelen op openbare gebouwen is geen prioriteit voor Evergems gemeentebestuur.Op de gemeenteraad van mei 2016 vroeg Groen om te onderzoeken of het interessant of rendabel zou zijn om zonnepanelen te installeren op de openbare gebouwen van de gemeente Evergem. “Recent werd door de nieuwe bevoegde minister de aankoop van zonnepanelen nog sterk aangeprezen. Er zijn heel wat openbare gebouwen die hiervoor in aanmerking komen. Groen vraagt de opstart van een studie hierover”, aldus Groen-fractieleider Kathleen Pisman op de gemeenteraad in mei 2016. De meerderheid vindt zo’n studie in 2016 niet nodig. Het schepencollege suste met te zeggen dat de panelen wel zouden worden meegenomen zodra er ergens aan de gebouwen vernieuwing diende te komen. Februari 2017 Groen maakt zelf studie : Zon kan 30% elektriciteit van Evergems bestuur leveren Op een persconferentie in februari 2017 stelt Groen-Evergem de studie “Evergem in de Zon?”  voor die duidelijk maakt dat Evergem  onvoldoende inzet op de mogelijkheden van zonne-energie. Op de gemeenteraad vroeg Groen naar een plan voor zonnepanelen op de gemeentegebouwen. Het antwoord was steevast dat Evergem de mogelijkheden inzake zonne-energie gebouw per gebouw bekijkt als de gelegenheid zich voor doet. Groen vond dit teleurstellend en liet dan maar zelf een studie opmaken naar de mogelijkheden van zonne-energie op de openbare gebouwen. Vandaag tonen we de resultaten van deze studie. Met onze studie ”Evergem in de Zon?” tonen we aan dat door het niet investeren in zonnepanelen we kansen laten schieten. Dit is slecht voor het klimaat en voor de financiën. De studie maakt een bondige analyse van de mogelijkheden op gebouwen in eigendom van het gemeentebestuur en OCMW en doet ook aanbevelingen rond financiering. Uit onze studie blijkt dat Evergem door te investeren in zonnepanelen op de daken van 20 openbare gebouwen in ongeveer 30% van zijn eigen elektriciteitsbehoefte zou kunnen voorzien. De totale investering (kost €1.434.000) kan een rendement van 12% opleveren. Bovendien laat zo’n investering toe om de CO2-uitstoot zo'n 180 ton te laten dalen. Waar wacht het gemeentebestuur op? We dringen sterk aan om dit plan nader te bekijken. Evergem engageert zich eind mei 2017 om het burgemeestersconvenant te ondertekenen. Daar heeft Groen altijd voor gepleit. Nieuwe ondertekenaars zeggen toe om de CO2 –uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen. Dit betekent dat er ook in Evergem dringend acties moeten opgezet worden om de CO2- uitstoot te doen dalen. Vandaag is het aandeel zonne-energie-installaties in eigendom van de gemeente bijzonder klein. Evergem heeft nochtans veel openbare gebouwen met daken die zich perfect lenen tot zo'n installatie. KLIMAAT in de kou Op de gemeenteraad  eind februari 2017 vraagt de Groen-fractie een principiële beslissing over het plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen. Toch vind Groen geen meerderheid voor zonnepanelen op openbare gebouwen   Uit ons persbericht maart  2017. Waarop wacht de Evergemse CD&V-NV-A meerderheid om de Evergemse CO2-uitstoot te doen dalen door te investeren in zonnepanelen? De ZON KAN nochtans 30% EVERGEMSE ELEKTRICITEIT LEVEREN (link naar studie: zie onderaan). Deze vraag stelde fractieleider Kathleen Pisman op de laatste gemeenteraad. Evergem kan veel meer inzetten op zonne-energie. Met onze studie 'Evergem in de Zon?' tonen we aan dat investeren in zonne-energie positieve gevolgen heeft voor het klimaat én voor onze financiën. Dit studiewerk is nog geen eye-opener geweest voor de CD&V-NV-A meerderheid.  Een principiële beslissing om  te investeren in zonnepanelen op openbare gebouwen durfde men niet te nemen. Onze studie maakt doet nochtans ook voorstellen rond financiering (vb leasing of burgerparticipatie).  Vandaag is het aandeel zonnepanelen in eigendom van de gemeente bijzonder klein. Evergem heeft nochtans veel openbare gebouwen met daken die zich daar perfect toe lenen. Fractieleider Kathleen Pisman: “Uit onze studie blijkt bovendien dat Evergem met zonnepanelen op de daken van 20 openbare gebouwen in ongeveer 30% van eigen elektriciteitsbehoefte kan voorzien. De investering (kost 1.434.000€) kan een rendement van 12% opleveren. Bovendien laat zo’n investering toe om de CO2-uitstoot met zo'n 180 ton (*) te laten dalen”.  Milieuschepen Patrick Huyghe (NV-A) wees er in zijn antwoord op dat Evergem op 30 mei het burgemeestersconvenant ondertekent. In samenwerking met de provincie zal gewerkt worden aan een klimaatactie plan. Er is ook plaats voor inspraak van de burgers. Schepen Huyghe stelde dan ook  dat de meerderheid geen voorafname wilde doen. Een beetje meer politieke moed gevraagd?   In mei 2017 wordt het burgemeestersconvenant eindelijk goedgekeurd, nadat Groen hier meermaals over is tussengekomen. (*) Afhankelijk van de bron is 180 ton CO2 gelijk aan verbruik van 100 woningen op jaarbasis of 1,6 miljoen gereden autokilometers. Vaak wordt ook gekozen voor oppervlakte bomen per ton CO2. 180 ton/jaar zou dan 24,6 ha Vlaams bos zijn. Het volledige rapport van Groen Evergem van begin 2017 vind je hier:   /sites/groenevergem.be/files/field/image/zon_evergem.pdf