Wist u dat...

05 Oktober 2012

Evergem Newsletter

Wist u dat Groen Evergem streeft naar: -    een fietsactieplan met prioriteit voor veilige fietsroutes van en naar school en voor de verbindingswegen tussen de dorpskernen?-    een actieplan om trage wegen te heropenen?

-    meer dan 5% openbaar groen en speelruimte voor kinderen in alle verkavelingen?

-    degelijke controles en opvolging van heraanplant van bomen?

-    omzetten van woonuitbreidingsgebieden in landbouw- en natuurgebieden?

-    geen (hoge) appartementen in de kleine dorpskernen van Belzele, Doornzele, Kerkbrugge-Langerbrugge, Kluizen, Rieme en Wippelgem en landelijk gebied?

-    minder en minder hoge appartementen in de grote dorpskernen?

-    een polyvalente ontmoetingsplek voor jongeren?

-    aanpassing en verlaging van een afvaltarieven op het containerpark?

-    het op termijn afschaffen van de vaste milieubelasting?

-    echte inspraak van bevolking bij (her)inrichting van straten, aanplant van groen en ruimtelijke plannen en verkeersplannen?

-    ondersteuning van de plaatselijke middenstand en geen baanwinkels?

-    de natuurlijke inrichting van het kasteeldomein van Wippelgem in overleg met de omwonenden, specialisten en verenigingen?

-    kleinschalige investeringen met sociale en ecologische meerwaarde en laag risico?

Wist u dat de huidige meerderheid CD&V, N-VA en sp.a de afgelopen 6 jaar:

-    te weinig investeerde in bijkomende fietspaden en verkeersveiligheid?

-    meer trage wegen hebben afgeschaft dan heropend?

-    geen inspraak van de bevolking wil bij de aanpassing van het mobiliteitsplan?

-    meer dan 30 verkavelingen met minder dan 5% openbaar groen en bijkomende speelruimte hebben goedgekeurd?

-    geen controles op heraanplant van bomen doet?

-    in meer dan 170 straten appartementen wil toelaten?

-    het idee van een polyvalente jeugdontmoetingsplek heeft afgevoerd?

-    de afvaltarieven op het containerpark zeer sterk heeft verhoogd?

-    de 2 jaarlijkse gratis grof huisvuil-ophalingen aan huis heeft afgeschaft?

-    opkomt voor baanwinkels zodat de middenstand wordt kapot beconcurreerd?

-    domein van meer dan 2,3 miljoen euro heeft gekocht zonder te weten wat ermee te doen?

- meer dan 300.000 euro heeft verloren door extra investeringen in de Gemeentelijke Holding, waarvan op voorhand was geweten dat dit geld zou verloren gaan.