05 apr 2013

Willekeur bij tarieven voor kermissen is slecht bestuur

Groen onthield zich bij de stemming over de belasting op de standplaatsen voor foorreizigers bij grote en kleine kermissen, vermits er geen objectieve parameter is die het onderscheid bepaalt tussen grote (hogere tarieven) en kleine kermissen (lagere tarieven). N-VA en CD&V weigeren in te gaan op de vraag van de Groen om een objectieve parameter vast te leggen en steekt zich weg achter de historische indeling van de kermissen. Het zou toch de bedoeling moeten zijn dat je vanuit goed bestuur aan de foorreizigers, kermiscomités en burgers kan uitleggen waarom er een ander tarief wordt gehanteerd bij de verschillende kermissen. Met de van de N-VA en het van de CD&V heeft dit weinig te maken.

(kracht van)veranderinggoed bestuur

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.