Wij plaatsen geen tuinborden

20 September 2012

Evergem Newsletter

Groen Evergem besliste om geen tuinborden te plaatsen voor deze gemeente- en provincieraadsverkiezingen.  Tijdens verkiezingscampagnes ontsieren heel wat tuinborden het straatbeeld. Het is vaak een nodeloos opbod tussen de verschillende partijen. Sommigen vernielen tuinborden of trekken zelfs tuinborden uit van (andere) partijen. Bovendien zorgen uitgewaaide borden of losgekomen affiches voor vervuiling en staan tuinborden soms op openbaar domein, waardoor de gemeentelijke diensten en politie bijkomend werk hebben.

 

Groen deed tot tweemaal toe het voorstel aan alle partijen in de gemeenteraad om geen tuinborden te plaatsen, maar geen enkele andere partij wilde op onze vraag ingaan.

 

Groen wil echter het goede voorbeeld geven en zal, als enige partij, geen tuinborden plaatsen. Groen zal enkel vensteraffiches ophangen en affiches aanplakken op de officiële gemeenteborden. Hierdoor zal Groen minder zichtbaar zijn in het straatbeeld, wat ook een risico is. Maar in het belang van onze leefomgeving en omdat we tegen verspilling van geld en middelen zijn, willen we deze stap toch zetten.

 

We hopen dat het gezegde 'uit het oog, uit het hart' hier niet opgaat en rekenen ondanks de mindere zichtbaarheid op de massale steun en stemmen van de Evergemnaars. Want Groen is dan ook het enige positieve alternatief voor de huidige meerderheid CD&V, N-VA en sp.a. Als je meer groen en natuur, gezonder leefmilieu, meer inspraak, meer en betere fietspaden, toegankelijkere sociale dienstverlening en meer ruimte voor jeugd wil in Evergem, dan is Groen de juiste keuze.