Voorstelling lijst Groen Evergem

20 Augustus 2012

Evergem Newsletter

Voorstelling lijst Groen Evergem

VOORSTELLING LIJST GROEN EVERGEM  De leden en sympathisanten van Groen Evergem hebben hun kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd. De lijst is een doorsnede van de samenstelling van de bevolking. Groen Evergem is fier deze lijst aan de Evergemse kiezer voor te leggen.

 

Groen gaat als een ploeg met ervaring en vernieuwing en met mensen uit alle maatschappelijke geledingen naar de gemeenteraadsverkiezingen. De lijst van Groen is een gezonde mix van jong en oud, van ervaring en vernieuwing en van allerlei beroepsgroepen. Er staan 15 nieuwe kandidaten op de lijst met 4 jonge twintigers. Maar ook de sterkhouders uit het verleden van Agalev/Groen steunen de lijst. Groen Evergem maakt de overgang naar een moderne groene partij.

 

De lijst wordt getrokken door de huidige gemeenteraadsleden met fractieleidster Kathleen Pisman (pedagogisch begeleidster basisonderwijs) als lijsttrekker en Eddy Colombeen (ambtenaar leefmilieu en voorzitter van Groen Evergem) op de tweede plaats, tevens kandidaat (3de plaats) op de provincieraadslijst in het district Eeklo.

 

De eerste jonge kandidaten op de lijst zijn Gertjan Willems (doctoraatsstudent communicatiewetenschappen) uit Ertvelde op plaats 3 en Katrien Lehoucq (studente) uit Evergem op plaats 6, beiden actief in de jeugdbeweging. Op de plaatsen 4 en 5 staan de verpleegkundige Nathalie Osaer uit Kerkbrugge-Langerbrugge en Paul De Neve, ex-journalist bij de Eecloonaar en momenteel werkzaam bij De Sleutel. Op plaats 7 staat fotograaf Koen Andries, actief binnen de Evergemse fotoclub. De actrice en theatermaakster Marijke Pinoy sluit de sterke top 8 van de lijst af.

 

Ook de staart van de lijst bevat enkele opmerkelijke kandidaten. Zo duwen Katrijn De Causmaecker uit Wippelgem en Fons Eeckhoudt, ex-OCMW-raadslid de lijst. Op plaats 29 staat ook de zelfstandige Noel Suttels, lid van de Adviesraad voor Lokale Economie, en op plaats 28 staat Lotte Lambrecht, actief binnen de speelpleinwerking. Verder steunen ex-gemeenteraadsleden en vroegere sterkhouders Johan Janssens, nog zeer actief rond de stedenband met de Ecuadoriaans stad Guaranda op plaats 27 en Cyrilla Gillis, actief als natuurgids op plaats 26, de lijst.

 

Groen wil met deze lijst een echt positief alternatief bieden voor het huidig Evergems beleid (CD&V, N-VA en sp.a). Groen wil volop werken aan kwaliteitsvol wonen, een maatschappij waarin alle burgers meetellen en een dienstverlening op maat van de bevolking.

 

Het programma van Groen Evergem wordt binnenkort bekendgemaakt. Onderstaand vindt u alle kandidaten en de speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Meer infomatie vindt u op onze website www.groenevergem.be of kan u verkrijgen via onderstaande contactgegevens

 

 

VOLLEDIGE LIJST GROEN EVERGEM

 

1. Kathleen Pisman (Ertvelde, 49). gemeenteraadslid/pedagogisch begeleidster basisonderwijs

2. Eddy Colombeen (Belzele, 39). gemeenteraadslid, voorzitter en ambtenaar leefmilieu

3. Gertjan Willems (Ertvelde, 25), doctoraatsstudent communicatiewetenschappen Nieuwe kandidaat

4. Nathalie Osaer (Kerkbrugge-Langerbrugge, 42), verpleegkundige                                Nieuwe kandidaat

5. Paul De Neve (Ertvelde,46), communicatie De Sleutel/ex-journalist                               Nieuwe kandidaat

6. Katrien Lehoucq (Evergem, 20), studente/actief in de chiro                                      Nieuwe kandidaat

7. Koen Andries (Evergem, 52), fotograaf grafische sector/ fotoclub Evergem

8. Marijke Pinoy (Evergem, 53), actrice/theatermaker                                                      Nieuwe kandidaat

9. Thomas Leemans (Doornzele, 46), technicus welding master

10. Svea Buyens (Belzele, 21), verpleegkundige                                                             Nieuwe kandidaat

11. Eric Bruyneel (Sleidinge, 50), zelfstandige motorherstelling                                       Nieuwe kandidaat

12. Maartje D'haese (Kerkbrugge-Langerbrugge,  45), verpleegkundige                           Nieuwe kandidaat

13. Johan Berghman (Sleidinge, 56), ingenieur hernieuwbare energie                               Nieuwe kandidaat

14. Regine Masson (Belzele, 55), huisvrouw

15. Julien Lamont (Ertvelde, 73), gepensioneerde ingenieur

16. Martine Suttels (Evergem, 56), verpleegkundige OCMW Gent                                    Nieuwe kandidaat

17. Dirk Minnebo (Kluizen, 59), bediende papierbedrijf, 59 jaar

18. Regine De Brabander (Kerkbrugge-Langerbrugge, 54), begeleidster beschut wonen

19. Geert Calis (Kluizen, 48), leerkracht volwassenenonderwijs

20. Gerda Blomme (Ertvelde, 55), regentes

21. William Vyncke (Kluizen, 56), federaal ambtenaar toezicht/laureaat trofee sportverdienste

22. Annemie Vancauwenberghe (Evergem, 66), gepensioneerde verpleegkundige

23. Peter Staelens (Sleidinge, 44), operator waterzuivering                                              Nieuwe kandidaat

24. Hilde Vanheste (Ertvelde, 45), socioloog                                                                  Nieuwe kandidaat

25. Mike Sandyck (Rieme, 42), freelance consultant                                                        Nieuwe kandidaat

26. Cyrilla Gillis (Evergem, 73), gepensioneerde bediende/ex-gemeenteraadslid

27. Johan Janssens (Evergem, 72), gepensioneerde ingenieur/ex-schepen

28. Lotte Lambrecht (Ertvelde, 20), studente kinesitherapie/speelpleinwerking                 Nieuwe kandidaat

29. Noel Suttels (Evergem, 69), zelfstandige kraanwerker/lid ALE                                    Nieuwe kandidaat

30. Fons Eeckhoudt (Ertvelde, 59), leraar/ex-OCMW-raadslid

31. Katrijn De Causmaeker (Wippelgem, 47), coördinator dienst beschermd wonen,

SPEERPUNTEN GROEN EVERGEM

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2012

 

Groen Evergem heeft 7 speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze punten staan niet op zich, maar zijn onderling sterk met elkaar verbonden. We kiezen voor een geïntegreerde aanpak waarbij elk initiatief rekening houdt met deze speerpunten.

 

1. Bescherming groene ruimte en kwaliteitsvol wonen

Evergem wordt aan een hoog tempo volgebouwd. Er komen heel wat nieuwe woningen en appartementen bij. Groen wil de komende jaren investeren in meer groen, natuur en bossen. We willen een netwerk van natuurgebieden in Evergem en meer groen in de nieuwe en bestaande verkavelingen en industriezones.

 

2. Gezond leefmilieu

Evergem heeft als kanaalgemeente te lijden onder de vervuiling van de industrie en het verkeer. Hierbij is vooral het fijn stof het grootste probleem. Groen wil werken aan een gezonde gemeente door uitstoot van vervuilende stoffen aan te pakken. Een groen gemeentebestuur geeft het goede voorbeeld door bewust om te gaan met water, energie, grondstoffen en afval. Daarom kiest Groen ervoor maximale aandacht te hebben voor het creëren van een gezond leefmilieu, met minimale hinder voor haar bevolking.

 

3. Veiliger verkeer

Groen Evergem pleit voor het juiste voertuig op de juiste plaats. Zwaar verkeer dient uit de dorpkernen te worden geweerd. Bij de inrichting van elke nieuwe straat heeft men aandacht voor de bevoorrechte plaats van fietsers en voetgangers. Op die manier neemt de verkeersveiligheid toe voor deze groep van weggebruikers. Het netwerk van trage wegen dient sterk te worden uitgebouwd als verbinding voor de zachte weggebruikers. Het aanbod van het reguliere openbare vervoer dient alle kernen voldoende te bedienen.

 

4. Toegankelijke sociale dienstverlening

Meer en meer worden we ook in Evergem geconfronteerd met mensen die het moeilijk krijgen om in onze huidige maatschappij mee te draaien. Als Groen willen we maximaal aandacht voor hen hebben en hen ondersteunen op alle mogelijke manieren. We willen de dienstverlening zo toegankelijk mogelijk maken voor ondermeer kansarmen, vereenzaamde senioren en mensen die omwille van een handicap aanpassingen vragen om erbij te kunnen horen. Iedereen telt mee in onze maatschappij, ook mensen uit het zuiden.

 

5. Meer inspraak voor bevolking

Als groene partij vinden wij basisdemocratie zeer belangrijk. Groen vindt dat je niet enkel de bevolking één keer om de 6 jaar tijdens de verkiezingen aan het woord laat, maar dat je bij grote plannen en projecten -  zoals bij de inrichting van staten en pleinen - de bevolking actief betrekt.

Ook de bestaande adviesraden en verenigingen moeten serieus worden genomen en meer worden betrokken in het beleid.

Groen Evergem wil een gemeente waar iedereen gelijkwaardig wordt behandeld, ongeacht zijn of haar politieke voorkeur, afkomst, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, geslacht, leeftijd of andere persoonlijkheidskenmerken. Een gemeente die altijd rekening houdt met jongeren, ouderen en sociaal zwakkeren, nu en in de toekomst.

 

6. Cultuur voor iedereen

Groen Evergem wil cultuur en Cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Daarbij geeft ze kansen aan vernieuwende initiatieven. Mensen moeten de mogelijkheid krijgen om zelf actief met cultuur bezig te zijn.

De gemeente blijft de organisatie van buurtactiviteiten stimuleren en geeft het verenigingsleven ruimte voor initiatief.

Er dient een nauwere samenwerking te komen tussen bibliotheken, culturele centra, educatieve centra, jeugd- en ouderencentra en de niet-georganiseerde burger met stimulansen voor samenwerking en onderlinge versterking.

 

7. Meer ruimte voor jongeren

Groen vindt dat kinderen en jongeren in onze maatschappij te weinig ruimte krijgen om zich uit te leven. Kinderen moeten kind kunnen zijn en kunnen spelen op straat, in (speel)bossen, op speelpleinen en in jeugdverenigingen. Groen wil ook dat er meer en proactief geïnvesteerd wordt in jongeren. Zo ijvert Groen voor een polyvalente ontmoetingsplek voor jongeren en een (grensoverschrijdend) jeugdbeleid op maat van jongeren. Ook moet bij elke beslissing die de gemeente neemt een 'jongerentoets' worden uitgevoerd, waarbij nagegaan wordt wat de gevolgen zijn voor kinderen en jongeren.