Straks ook opvoedingsondersteuning via Katrol voor Evergemse gezinnen?

27 Juni 2020

Straks ook opvoedingsondersteuning via Katrol voor Evergemse gezinnen?

Evergem maakt deel uit van de Welzijnsband Meetjesland. In dat aanbod zit ook de opvoedingsondersteuning aan kansarme gezinnen via Katrol Meetjesland. Concreet biedt Katrol gratis studie- en opvoedingsondersteuning aan huis. Ze richten zich op kansarme gezinnen die het soms lastig hebben om te helpen bij het huiswerk en/of opvoeden. Groen vroeg aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een engagement om ook in Evergem in te tekenen op dit Katrol-aanbod zodat ook de Evergemse gezinnen in nood van deze opvoedingsondersteuning zouden kunnen genieten. De coronapandemie maakte duidelijk dat in het bijzonder kwetsbare gezinnen veel baat hebben bij opvoedingsondersteuning. Het is ook zo dat het aantal kwetsbare gezinnen met jonge kinderen in de nasleep van deze coronacrisis vermoedelijk nog zal stijgen. “Deze opvoedingsondersteuning kan het verschil uitmaken voor de gezinnen en dit zowel op korte als op lange termijn. Vandaag doen al heel wat gemeenten uit de regio beroep op de Katrolwerking: Aalter en Maldegem, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Lievegem en sinds 2019 ook Wachtebeke. Waarom maakt Evergem hier geen gebruik van?”, aldus raadslid Paul De Neve. Hoe werkt Katrol? Katrol werkt met speciaal hiervoor opgeleide coaches. Hun werking geldt  als modelproject in Europa. De focus ligt bij kinderen uit de 3de kleuterklas tot en met 2de leerjaar. Bij uitbreiding ondersteunen Katrol kinderen tot en met het eerste middelbaar. Tijdens de lockdown-periode hadden ze trouwens een versterkte dienstverlening en speelden ze in op de gewijzigde behoeften van de ondersteunde gezinnen (ondersteuningsaanbod m.b.t. afstandsonderwijs, zinvolle vrijetijdsbesteding van de kinderen, voorkomen van intrafamiliale spanningen, …). Ze leverden bijvoorbeeld per leeftijdsgroep pakketjes met zinvolle vrijetijdsbesteding voor de kinderen aan huis, ze hielden fysieke “walk and talk” gesprekken, boden ondersteuning via de sociale media en telefoon, keken of er voldoende digitale toestellen aanwezig waren om goed te kunnen participeren aan het afstandsonderwijs… Paul De Neve : “Gezien er nu binnen de Welzijnsband een opportuniteit is om extra Katrol-trajecten op te nemen, stellen we met Groen voor om hier met Evergem op in te spelen. Gemeentebesturen met interesse kregen een vraag om zich te melden, zodat De Welzijnsband dit kan bespreken op de raad van bestuur van 1 juli 2020. De kostprijs per traject is ongeveer 864 euro per semester of 1.728 euro per jaar”. De schepen voor Sociale Zaken Patrick  Huyghe (N-VA) was het voorstel genegen maar repliceerde dat de diensten eerst nog wat cijferwerk dienden te verrichten. Op zo korte termijn zou een engagement niet haalbaar zijn. Hij beloofde namens Evergem in de raad van bestuur van de Welzijnsband enig respijt te vragen. Groen kon instemmen met deze werkwijze maar zal nauw opvolgen zodat de beslissing over de toetreding tot Katrol uiterlijk in augustus wordt genomen.