Programma online

14 September 2012

Het programma van Groen Evergem voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 staat nu online op www.groenevergem.be/programma_0Groen Evergem heeft 7 speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze punten staan niet op zich, maar zijn onderling sterk met elkaar verbonden. We kiezen voor een geïntegreerde aanpak waarbij elk initiatief rekening houdt met deze speerpunten.

De speerpunten zijn:

1.        Bescherming Groene Ruimte en Kwaliteitsvol Wonen

2.        Gezond Leefmilieu

3.        Veiliger Verkeer

4.        Toegankelijke Sociale Dienstverlening en Solidariteit

5.        Meer inspraak voor de bevolking

6.        Cultuur voor iedereen

7.        Meer ruimte voor Jongeren