Persberichten april 2022

29 April 2022

Persberichten april 2022

Appartementsblok met 4 appartementen in de Achterstraat van Ertvelde Appartementsblok met 4 appartementen in de Achterstraat van Ertvelde: Groen blijft aandringen op snel verstrengen van de bouwregels. Kathleen Pisman: "Ook de Achterstraat - een woonerf ! - in Ertvelde wordt stilaan volgebouwd in de hoogte. De gemeenteraad keurde een nieuw dossier goed voor de bouw van appartementen ter hoogte van een voormalig café. rechtover een ander hoogbouwproject. De rooilijn wordt hiervoor aangepast. Een woonerf wordt een canyon". Opnieuw wordt er geen enkele vorm van groen voorzien.  Nieuwe bouwprojecten worden aan de lopende band goedgekeurd.  Het aanpassen van het gabarietenplan wordt steeds weer uitgesteld. De bouwmeesterscan - uitgevoerd op vraag van Groen - leert dat het anders moet Contactpersoon: Kathleen Pisman/Paul De Neve   3 appartementsblokken met in totaal 35 wooneenheden aan kerk van Sleidinge In de gemeenteraad van april is de wegenis goedgekeurd voor de bouw van 3 appartementsblokken met in totaal 35 wooneenheden en een handelspand. De 4 bestaande woningen worden afgebroken. De bouwheer engageert zich om op termijn een opening te maken in de muur van de pastorietuin. Er is geen zekerheid dat dit ooit zal gerealiseerd wordt omdat dit een dossier van erfgoed is. De (grote) dorpskernen verliezen volledig hun landelijk karakter door steeds meer hoge appartementsblokken en een gebrek aan groen, zelfs rond historische gebouwen zoals aan de kerk. Het groen dat in dit project is voorzien zit grotendeels weggestoken achter de appartementsblokken met 4 bouwlagen waardoor je weer een afgesloten gevoel krijgt. Het kleine pleintje dat wordt voorzien bestaat uit och arme 1 of 2 boompjes en voor de rest uit verharding. Er is echt een gebrek aan een ruimtelijke planner die kennis heeft over hoe een kwaliteitsvolle dorpskern kan opbouwen en die voldoende stevig in zijn schoenen staat en politiek gesteund om tegen de bouwmaatschappijen in te gaan. Groen betreurt dat opnieuw de dorpskern van Sleidinge verder wordt volgebouwd en gelittekend. Voor deze 35 appartementen is er geen groennorm of minimum openbaar groen van toepassing. Bovendien zal de beschermde tuinmuur van de pastorietuin mogelijks worden opengebroken. Contactpersoon: Eddy Colombeen