Persbericht september 2023

15 Oktober 2023

Persbericht september 2023

Nu we zelf ons zwembad vernieuwen en er steeds minder openbare zwembaden beschikbaar zijn, zou Evergem de ambitie moeten hebben om tegen de komende zomer in de mogelijkheid te voorzien om in openbaar water te zwemmen

Geen onderzoek naar kwaliteit openbaar zwemwater, ook al is zwembad komende zomer nog dicht
Evergem telt een beperkt aantal vijvers. Op de gemeenteraad vroeg Groen of het gemeentebestuur zicht heeft op de kwaliteit van het water van deze openbare vijvers.  Paul De Neve: “Nu we zelf ons zwembad vernieuwen en er steeds minder openbare zwembaden beschikbaar zijn, zou Evergem de ambitie moeten hebben om tegen de komende zomer in de mogelijkheid te voorzien om in openbaar water te zwemmen. Wat is de visie van de meerderheid?”
In principe worden enkel vergunde vijvers gemonitord. Zwemmen in de natuur mag ook niet zomaar overal. Minister Demir werkt nochtans aan een versoepeling van de regelgeving.  Vorig jaar waren er tijdens de zomermaanden blauwalgen in de vijver aan de Reigerstraat in Rieme. In dergelijke gevallen moet er een recreatieverbod worden ingesteld. Het is vandaag onduidelijk hoe het gesteld is met de kwaliteit van onze vijvers.  Op onze vraag naar monitoring van de kwaliteit van het water van onze vijvers kwam er een kort antwoord. De gemeente zal hier geen stappen in ondernemen. Volgens de schepen van sport zijn er voldoende zwemmogelijkheden in de ruime regio. Evergem wil ook niet concurreren met andere (privé) initiatieven. Straks (opnieuw) op een vlot ravotten aan de Hoge Wal, of zwemmen in de openbare vijver aan de Reigerstraat zit er dus niet in. Groen betreurt dat zwemmen in open lucht geen prioriteit is voor deze meerderheid.

Contactpersoon: Paul De Neve

Groen wil dat het rigoureus maaien van het openbaar groen stoppen
Door verschillende burgers wordt ons gemeld dat er ook dit jaar nogal rigoureus wordt gemaaid. Niet alleen grassen en struiken maar ook jonge (aangeplante) boompjes moeten er vaak aan geloven. Zo werden in Volpenswege en Nieuweweg bij het maaien van de bermen de aangeplante bomen vaak ferm toegetakeld en zelfs kapot gemaaid.
Schepen Josse Verdegem (N-VA) gaf toe dat de groendienst onderbemand is waardoor heel wat maaibeurten dienen te worden uitbesteed aan verschillende privéfirma’s. Hij stelde een uitbreiding van de groendienst in het vooruitzicht bij de opmaak van het budget. Ook de aanpassing van het maaiplan wordt voorbereid. Zo moet worden vermeden dat te vroeg (wanneer de bloemen nog in bloei staan) en te veel wordt gemaaid. Dit ten voordele van onze planten en insecten.
Groen vindt het meer dan tijd dat meer wordt geïnvesteerd in de dienstverlening en dus ook in het groenonderhoud. De vele klachten over het te rigoureus maaien de afgelopen jaren geven aan dat er problemen zijn op dit vlak. De gemeente dient nog meer de kaart van de biodiversiteit te trekken.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Stora Enso legionella – lessen voor de toekomst?
Groen vroeg op de gemeenteraad naar een stand van zaken 4 jaar na het dodelijke legionella-incident in de Gentse kanaalzone. Het parket vroeg immers de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. De raadkamer in Gent verwees het bedrijf Stora Enso Langerbrugge en de drie personen zoals naar de correctionele rechtbank. Raadslid Kathleen Pisman: “De zaak is ondertussen ingeleid. Hierbij heeft Groen de volgende vragen. Wat is de gedetailleerde uitspraak van de rechtbank? Wat betekent dit voor de slachtoffers en nabestaanden?  Werden er richtlijnen of verordeningen rond uitstoot naar aanleiding hiervan gewijzigd voor de toekomst? Komen er met andere woorden meer controles en/of verhoogde normen?”
Burgemeester Joeri De Maertelaere wees erop dat de rechtsgang volop bezig is en dat er meer info verstrekt zal worden op de commissievergadering in oktober. Wordt dus vervolgd.

Contactpersoon: Kathleen Pisman

Noodhulp aan Marokko, maar niet voor Libië
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Marokko en Libië vroeg Groen of er door de gemeente noodhulp zal gegeven worden om de noden te helpen lenigen. Beide natuurrampen treffen heel wat inwoners. Eddy Colombeen: “Niet alleen blijft het dodental oplopen maar ook veel mensen verloren hun woning en hun hele hebben en houden. Zal Evergem noodhulp voorzien om deze burgers tegemoet te komen?”
Het schepencollege besliste om 1.250 euro uit het noodfonds te schenken door mee de schouders te zetten onder het reeds bestaande initiatief ten voordele van Marokkaanse vrouwen (o.m. met ontbijt op 7 oktober). Voor noodhulp aan Libië was er geen budget meer, aldus schepen Depoortere (N-VA). Ze wees erop dat Evergem niet solidair kon zijn met alle rampgebieden wereldwijd. Groen betreurt dat deze keuze werd gemaakt en vroeg opnieuw om het budget voor noodhulp op te trekken.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Rattenplaat in jeugdhuis Kadet
Jeugdhuis Kadet had afgelopen zomer te kampen met een rattenplaag in hun lokaal. Deze zou te wijten geweest zijn aan de aanwezigheid van eetbare stoffen en het slechte beheer hiervan. Groen vroeg zich af hoe intensief deze lokalen nog gebruikt worden en wie er instaat voor de opkuis van de lokalen.
Jeugdschepen Kenny Ketels (N-VA) wees erop dat het lokaal niet zo intensief gebruikt wordt. Tijdens de zomervakantie ligt de Kadet-werking grotendeels stil. Dat zal de komende weken wel veranderen. Dan zal het jeugdcentrum opnieuw drie dagen open zijn. De opkuis gebeurt door de medewerkers van de dienst jeugd en door de poetsdienst. Externe gebruikers zoals de jeugdraad en vzw Spees (speelpleinwerk) staan zelf in voor de opkuis na een activiteit.  Volgens de jeugddienst spelen er echter ook externe factoren mee. Blijkbaar bevinden er zich in de kelder grote gaten waardoor ratten zich vlot een toegang kunnen verschaffen tot het gebouw. Dit is doorgegeven aan de eigenaar, voorlopig zonder actie.
De schepen kondigde ook een samenwerking aan met de vzw Lejo om de werking van Cadet te verstevigen.  De schepen verzekerde dat de verdelging en de opkuis en ontsmetting grondig is gebeurd. Er zouden ook geen activiteiten geweest zijn en dus ook geen direct contact met bezoekers.

Contactpersoon: Paul De Neve