Groen overhandigt petitie voor openbaar park in Belzele aan burgemeester

03 April 2023

Groen overhandigt petitie voor openbaar park in Belzele aan burgemeester

Groen Evergem overhandigde vandaag symbolisch een petitie met 426 handtekeningen en een boompje (het symbolisch eerste boompje van het park) aan de Evergemse burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). Met deze petitie wil Groen Evergem en de ondertekenaars van de petitie een park in het dorp van Belzele.  

Het dorp van Belzele is de afgelopen jaren meer bebouwd en drukker geworden. Er komen steeds meer appartementen bij. Velen betreuren deze evolutie en hebben nood aan meer kwaliteitsvol groen en een groene ontmoetingsplek. Een deel van de dorpskern is al volgebouwd. Er is echter nog een deel van de dorpskern open ruimte. Het gaat over 3 hectare in de driehoek Kleine Moerstraat, Kuitenbergstraat en Belzeelsestraat. Dit gebied is momenteel een woonuitbreidingsgebied. Dit betekent dat het kan worden bebouwd.

Het gemeentebestuur wil op termijn dit woonuitbreidingsgebied omzetten naar niet-bebouwbaar agrarisch gebied, maar schuift dit op de lange baan. Dit gebied heeft echter meer mogelijkheden en kan omgezet worden in een parkgebied met een openbare functie. Een openbare groene ontmoetingsplek voor jong en oud in de dorpskern van Belzele.

Om het idee van het park te ondersteunen organiseerde Groen Evergem een digitale petitie. De 426 handtekeningen tonen aan dat de Belzelenaars en bij uitbreiding vele Evergemnaars nood hebben aan kwaliteitsvol groen en groene ontmoetingsplek in de dorpskernen. Onder meer de vele inkomsten die de gemeente ondertussen heeft ontvangen door verkavelaars en bouwpromotoren van appartementen die het verplicht groen hebben afgekocht, kan hiervoor worden gebruikt.