Persbericht maart 2023

03 April 2023

Persbericht maart 2023

Plaatsing van straatnaambordjes in Evergem niet optimaal

Evergem weigert deelname aan actie 30 Dagen Minder Wagen

In juni vindt de tweede editie van 30 Dagen Minder Wagen plaats. Vorig jaar was de campagne van Netwerk Duurzame Mobiliteit nationaal nieuws en bereikten ze meer dan 6.500 deelnemers. Dit jaar gaan ze voor minstens 15.000 deelnemers. Om dat doel te bereiken, roepen ze steden en gemeenten op om hun inwoners een duwtje in de rug te geven.  Groen stelde voor om de Evergemnaars ook te sensibiliseren om deel te nemen. De CD&V-N/VA-meerderheid wilde niet meestappen in het voorstel.  Hiermee verzaken ze aan doelstellingen waartoe ze zichzelf bij het begin van deze legislatuur hadden geëngageerd.

Raadslid Paul De Neve: “De wagen opzijzetten: het is goed voor de gezondheid, goed voor het milieu én goed voor de portemonnee. Dit actief promoten is bovendien volledig in lijn met één van de beleidsdoelstellingen van het Evergemse meerjarenplan (meer fiets, minder auto). Een deelname houdt in dat het gemeentebestuur zich engageert om de bewoners van Evergem warm te maken om zich in te schrijven voor 30 Dagen Minder Wagen en zo in juni zo min mogelijk de eigen wagen te gebruiken.  Dat kan door mee te communiceren over 30 Dagen Minder Wagen”.

Alle deelnemende gemeenten ontvangen een communicatiepakket met onder meer teksten en visuals om de lokale besturen te ondersteunen bij het verspreiden van de actie (vlot online en offline te gebruiken). Het zou een mooie gelegenheid geweest zijn om als gemeente te tonen dat we duurzame mobiliteit belangrijk vinden. Een positieve actie met kant- en klaar communicatiemateriaal om het gebruik van de fiets te promoten in de junimaand.

Groen-raadslid De Neve wees er ok op dat het Netwerk Duurzame Mobiliteit tijdens de campagne “30 Dagen Minder Wagen” de deelnemers speciaal bevraagt (op basis van de postcodes) over hun ervaringen met mobiliteit. Deelnemende gemeenten kunnen dan niet alleen opvolgen hoeveel deelnemers er meedoen. Ze krijgen ook inzicht in de drempels die ze zijn tegengekomen in hun verplaatsingen. Zowel grote als kleine gemeenten (Turnhout, Puur-Sint-Amands, Antwerpen, Gent) hebben zich reeds ingeschreven.

Het schepencollege vond deelname niet opportuun. Elke maand is er wel een actie waarvoor aandacht wordt gevraagd. Groen betreurt dit standpunt. De gemeente zou deze actie als hefboom kunnen gebruiken om twijfelende pendelaars over de streep te trekken om de fiets als vervoermiddel eens uit te testen. Als bijkomende motivatie om niet deel te nemen gaf het college de huidige problemen met het openbaar vervoer en de veelheid van openbare werven. Groen vindt dit een zwaktebod. Het zijn juist extra redenen om de wagen even op zij te zetten.

Contactpersoon: Paul De Neve

Opvang van vluchtelingen – uitbreiding van LOI’s?

De opvang van vluchtelingen in België is momenteel problematisch. Eén van de oplossingen zou een spreiding van lokale opvangplaatsen over alle Belgische gemeenten zijn. Hierover werd de laatste weken heel wat in de pers geschreven en gedebatteerd op verschillende fora. Iedereen van ons kent de schrijnend beelden van de mensonwaardige situaties waarin vluchtelingen op dit moment in ons land leven.

In Evergem zijn momenteel in theorie 24 plaatsen voor asielzoekers, door verbouwingswerken en andere perikelen zijn er op dit moment slechts 8 actief.

Daarnaast zijn er 26 mensen uit Oekraïne die opgevangen worden in gemeentelijke gebouwen. Ook bij bereidwillige burgers werden heel wat oorlogsvluchtelingen gehuisvest.

Evergem kreeg een oproep om vrijwillig het aantal opvangplaatsen te vermeerderen, de meerderheid wenste hier niet op in te gaan. Ook in de toekomst zal men weinig tot geen moeite doen om de opvangcrisis mee te helpen faciliteren, jammer.

Contactpersoon: Kathleen Pisman

 

Plaatsing van straatnaambordjes (en huisnummers) in Evergem niet optimaal

Het is niet altijd makkelijk om je weg te vinden in onze gemeente. Huizen hebben vaak geen duidelijk nummer op een zichtbare plaats hangen. Hierover hadden we het reeds meerdere keren in deze gemeenteraad. Als Groen fractie durven we nogmaals vragen of de gemeente hieraan meer kan doen dan enkel een artikel in de Burggrave.

En dan zijn er nog de straatnamen. Deze worden in Evergem haaks geplaatst op de straten in kwestie. Dit heeft soms erg verwarrende situaties tot gevolg. In een nieuwe verkaveling staat aan de ene kant van de straat een bord met naam x en op dezelfde plaats aan de andere kant een bord met straat y. Of er hangen twee borden onder elkaar (zie foto). Onze vraag is: kan er geen duidelijkere manier gevonden worden om de straten aan te duiden zodat burgers werkelijk hun weg vinden in Evergem?

Door afwezigheid van de betrokken functionaris kon het schepencollege niet antwoorden op de vraag waarom de naambordjes haaks op de straat geplaatst worden. Men zal de vraag onderzoeken.

Contactpersoon: Kathleen Pisman