Persbericht juli 2016

24 Juli 2016

Persbericht juli 2016

Op vraag van Groen belooft milieuschepen Patrick Huyghe (N-VA) overleg met de personeelsleden van het recyclagepark over het behandelen van asbest. Groen vindt het schandalig dat het spreekrecht van de oppositie tijdens de gemeenteraad ingeperkt wordt. Technische vragen kunnen voortaan enkel nog schriftelijk gesteld worden en worden niet meer openbaar gemaakt. Een nieuwe aanfluiting op de regels inzake de openbaarheid van bestuur. ?Groen heeft weet van een spontaan jongereninitiatief/vraag om een extra skatepark in te richten. Schepen van jeugd Martine Willems (CD&V) geeft toe dat deze oproep niet bekend is bij de jeugddienst.  Zij wijst erop dat extra skateramps voorzien heel omslachtig is omdat er bijkomende vergunningen nodig zijn.  Groen-raadslid Paul De Neve vraagt om te onderzoeken of een

ramp die momenteel onbenut in het gemeentemagazijn staat alsnog een plek te geven.

?Er zijn wat kinderziektes geweest bij de herschikking dan de belbusdienstverlening van De Lijn.  Groen heeft daarover vragen.  Schepen Erik De Wispelaere (CD&V) bevestigt dat De Lijn zich daarvan bewust is en dat de kinderziektes naar communicatie toe opgelost zijn.

Volgens schepen Patrick Huyghe (N-VA) kan een deel van de Kalevallei dat ingekleurd was industriegebied bebost worden.  Een mogelijk bufferbos in de Kalevallei zit dus in een stroomversnelling. Voor de ganse zone zouden ong. 30000 bomen aangeplant kunnen worden.

Groen is blij met het het actieplan fijn stof en stikstof voor de agglomeratie Gent & Genste kanaalzone maar  vindt wel dat het iets ambitieuzer kan.  Groen pleit  o.a.voor extra meetpunten in de omgeving van de R4 en meer informatie naar de burgers over de vervuiling via verouderde houtkachels

Meer details in de volledige persnota. Die vind je hier 

 

 

 

 

BIJLAGEN:
20160724_persbericht_gemeenteraad.pdf