Persbericht: Groene pluim gaat naar de vrijwilligerswerking van de bibliotheek

31 Januari 2020

Persbericht: Groene pluim gaat naar de vrijwilligerswerking van de bibliotheek

Groene pluim gaat naar de vrijwilligerswerking van de bibliotheek   Groen Evergem mag terugblikken op een zeer gezellige en geslaagde nieuwjaarsbrunch in de parochiezaal te Rieme. Een 100 tal mensen kwamen samen met ons klinken op het nieuwe jaar. Een groot succes! Na de nieuwjaarswensen, de speeches en de bedankingen werd tijd en plaats geruimd voor de uitreiking van de Groene Pluim. Voor de Groene Pluim 2019 werd de vrijwilligerswerking van de bibliotheek meer dan verdiend in de bloemetjes gezet.   De hoofdbedoeling van de bib is nog steeds mensen aan het lezen krijgen. Dankzij het aanbod van een bib kan elkeen zonder een cent uit te geven boeken lezen, tijdschriften raadplegen, opzoekingen komen doen.  Dat is heel belangrijk : op die manier kunnen mensen dankzij een boek hun blik verruimen: kennismaken met mensen met een andere overtuigingen, andere gewoontes, kennismaken met de leefwereld van mensen uit andere culturen. Vandaag is deze bib-werking verankerd maar staat ze tegelijk onder druk. Een gemeente moet immers geen bibliotheek meer organiseren…  Kenmerkend voor de bib van Evergem is dat deze werkt voor een heel divers publiek, voor verschillende doelgroepen: zo is er een apart aanbod gericht op leerkrachten en lage schoolkinderen, voor senioren, voor mensen met een dementieproblematiek, voor computernerds, voor anderstalige nieuwkomers, … je kan er zelfs zaden ruilen. Dat verscheiden aanbod is er niet zomaar vanzelf gekomen. Dat een bib vandaag veel meer doet dan boeken ontlenen (los van het feit dat je er tegenwoordig ook terecht voor het afhalen van je nieuwe identiteitskaart…) kan enkel dankzij  de ruime equipe van vrijwilligers waar het bib-personeel kan op rekenen. Dit willen we met deze groene pluim in de kijker zetten.  Hieronder kan u lezen wat de vrijwilligerswerking van de bibliotheek exact inhoudt. Vrijwilligers in de bib Naast de dagelijkse werking biedt de bib een brede waaier aan initiatieven en activiteiten aan. Hiervoor doet de bib een beroep op meer dan 100 vrijwilligers die ons heel wat mogelijkheden bieden. De kinder- en jeugdjury bestaat ondertussen 31 jaar en bereikt nog steeds tussen de 150 en 200 kinderen. Alle leeftijden komen aan bod, van de kleuters vanaf 4 jaar tot de oudste groep van 16-jarigen. Voor de twee jongste groepen wordt voorgelezen op zondagvoormiddag. Hiervoor staan elk jaar een vijftiental vrijwilligers klaar. In de gemeentelijke basisschool van Belzele is ook een KJV-werking actief. Directie en enkele leerkrachten lezen de boeken voor aan de twee jongste groepen tijdens de middagpauze. De bib zorgt voor de boeken en helpt bij het stemmen. In het filiaal van Sleidinge gaat maandelijks een vertelmoment door. In de hoofdbib doen we dat in elke vakantie. Een tweetal jaar geleden startte de bib met Coderdojo. Een keer in de maand komen twintig  jonge bollebozen hun vaardigheden verbeteren. De begeleiding is in handen van een achttal vrijwilligers. In samenwerking met de scholen en de sociale dienst gaat de bib ook voorlezen aan huis bij kinderen met een taalachterstand. Dit gebeurt vooral in anderstalige gezinnen, maar ook bij Evergemse kinderen die minder taalvaardig zijn. Ook hier doet de bib een beroep op enthousiaste vrijwilligers die een of twee keer per week hun gezin bezoeken. De bib ondersteunt de vrijwilligers bij het zoeken naar gepaste materialen. Naast aandacht voor kinderen richt de bib zich ook tot de oudere generaties. Reeds vele jaren lang verzorgt de bibliotheek een boekendienst aan huis. Ook hier gaan vrijwilligers op bezoek bij personen die om een of andere reden de bib niet zelf meer kunnen bezoeken. De materialen die ze meenemen bij hun bezoek worden gekozen in overleg met de lezer of kijker (dvd’s). Deze boekendienst gaat ook op bezoek bij individuele lezers in de rust- en verzorgingstehuizen. Vrijwilligers gaan ook voorlezen bij bewoners van de rust- en verzorgingstehuizen. Dit kan een op een of voor kleine groepen. Deze activiteit valt erg in de smaak bij de bejaarden, de vrijwilligers en de medewerkers van de tehuizen. De bib zorgt voor ondersteuning. De bibliotheek beschikt ook over een collectie activiteitenmaterialen voor ouderen en (licht)dementerenden. Deze collectie is uniek in het Meetjesland. Het gaat onder meer om gezelschapsspellen, conversatiekaarten en spelletjes om de motoriek en concentratie te bevorderen. Hiermee steunt de bibliotheek mantelzorgers, familie en dementerenden in hun moeilijke periode. Ook vrijwilligers werken hiermee met ouderen in woonzorgcentra. Daarnaast bieden we ook twee EHBD-koffers aan, eerste Hulp bij Dementie. Deze koffers bevatten spelmateriaal, (voor)leesverhalen en informatieve boeken voor de begeleider. Individuele gebruikers van de bib en studenten kunnen dit materiaal ook lenen. In de bib zijn ook twee leesgroepen actief. Zes keer per jaar lezen de deelnemers een boek en bespreken het uitgebreid tijdens een vergadering. Een groep, met een vaste begeleider komt samen in de namiddag en richt zich in de eerste plaats tot senioren. De tweede groep vergadert op woensdagavond en hier leidt telkens een ander lid de bespreking. In 2018 ging onze zadenbibliotheek van start en die kende meteen een onvermoed succes. De Evergemnaar oogst plantenzaadjes, brengt die naar de bib waar ze in uniforme zakjes worden geplaatst. Wie zaadjes wil lenen registreert zich en de bib rekent erop dat de lener later ook zelf zijn geoogste zaadjes binnenbrengt. Het nieuwe seizoen start telkens met een plantenruilbeurs en een dag vol activiteiten. In Evergem staan veertien boekenruilkastjes. Twaalf daarvan werden onder impuls van de bib geplaatst. De ‘peters’ van de kastjes komen een drietal keer per jaar samen in de bib om ervaringen uit te wisselen. De bib ondersteunt hen door boeken uit schenkingen te voorzien. In de gemeente zijn twee lussen uitgetekend langs de boekenruilkastjes. Jaarlijks wordt ook een activiteit voorzien om de kastjes in de aandacht te plaatsen. We streven ook naar participatie en interactie met onze gebruikers. Vijfmaal per jaar vergadert de VCA BIB, de vaste commissie van advies. De bib luistert graag naar de inbreng van de gebruikers en bespreekt nieuwe projecten en initiatieven met deze groep enthousiaste mensen.