Persbericht Groen klaagt aan

04 Januari 2019

Evergem, 4 januari 2019 PERSBERICHT GROEN EVERGEM Groen klaagt aan : “Gewone paardenstal wordt drukke manège aan Kromvelde” Aan Kromvelde wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw van een paardenstal met rijpiste en loods. Dit tegen het advies in van de hogere overheid. Groen stelt zich grote vragen bij deze vergunning. Vooral de toekomstplannen van dit zogenaamde landbouwbedrijf zijn niet duidelijk en waarom een groot aantal (19) parkeerplaatsen toestaan bij een paardenstal? Dit bedrijf dreigt op termijn een te grote toename van de verkeersdruk en impact te creëren op de buurt. In Overdam moet de manège worden geherlocaliseerd volgens de voorschriften van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarbij de manège op een te korte afstand van het Seveso-bedrijf in de Durmakker is gelegen. De eigenaar van de manège heeft nu een omgevingsvergunning verkregen voor de bouw van een paardenstal met rijpiste en loods inclusief parking aan Kromvelde op zijn bestaande, in uitbating zijnde landbouwzetel. De bestaande rundveeactiviteiten worden uitgebreid met een paardenhouderij. Raadslid Kathleen Pisman (Groen): Vooral de vergunde 19 parkeerplaatsen vallen op en de toekomstplannen van dit bedrijf zijn niet duidelijk. Dit is ook de reden waarom de Vlaamse administratie Landbouw & Visserij een  negatief advies gaf bij deze vergunningsaanvraag. Schepen Patrick Huyghe (N-VA)  antwoordt dat het advies niet bindend is en dat de vervoersbewegingen van bezoekers van de paardenhouderij beperkt blijven en vooral overdag en bij uitzondering 's nachts gebeuren. Het college oordeelde dat herlocalisatie van een bestaand bedrijf kan vermits het een onderdeel wordt van een bedrijf met bestaande landbouwactiviteiten. Schepen De Wispelaere (CC&V) vult aan dat een manège inclusief cafetaria of café niet kan. Dit is niet voorzien in de aanvraag of vergunning. Groen blijft echter met serieuze vragen zitten en betreurt dat er geen rechtlijnigheid is in het vergunningenbeleid. Het college laat toe om op die plaats paarden te houden met (te) veel parkeerplaatsen voor bezoekers, weliswaar (momenteel) zonder cafetaria, maar wel zonder duidelijk zicht welke toekomst- of uitbreidingsplannen dit bedrijf heeft en welke gevolgen dit heeft op de mobiliteit in de omgeving. Ook werd op geen enkele wijze de beloofde inspraak met de omwonenden georganiseerd. Volgens schepen Huyghe was een extra vergadering met de eigenaar en de bewoners niet meer nodig omdat de omwonenden reeds op voorhand apart door de eigenaar waren benaderd … Participatie is blijkbaar enkel een verkiezingsmodewoord. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190114_04100560