Persbericht: gemeenteraad november 2019

03 December 2019

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Evergem gaat niet in op voorstel van Groen om in te schrijven op kindvriendelijke buurt Groen stelde op de gemeenteraad voor om als gemeente in te schrijven op de projectoproep kindvriendelijke buurt, ruimte voor spel, groen en beweging. Dit project van Kind & Samenleving biedt een inspraaktraject met kinderen aan. Dit inspraaktraject vormt de basis voor aanbevelingen om een gekozen buurt kindgerichter te maken. Gemeenten kunnen hiervoor inschrijven. Groen Evergem is ontgoocheld dat het gemeentebestuur niet van deze mogelijkheid gebruikt maakt om kinderen meer inspraak te geven in de inrichting van het openbaar domein. Contactpersoon: Kathleen Pisman   Eerste infomarkt voor Masterplan en RUP Evergem Centrum is valse start Op woensdag 20 november werd een infomarkt georganiseerd in het kader van de opmaak van het Masterplan en de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Evergem-centrum voor de locatie van de voormalige Aldi en feestzaal Hof Ter Evergem in Evergem-centrum. Er was een grote opkomst tijdens de infomarkt, maar de inspraak verliep niet van een leien dakje. Heel wat aanwezigen hadden geen vertrouwen in de bouwpromotor en het studiebureau die het Masterplan zal opmaken. Er werden ideeën en voorstellen gevraagd aan de aanwezigen, maar er werd geen kader geschetst van wat de eigenlijke intenties zijn van de bouwpromotor en het gemeentebestuur. Zo was niet duidelijk hoeveel wooneenheden er minstens of maximaal zullen komen, wat voor winkel er op deze locatie zou kunnen komen en hoeveel groen zou kunnen behouden blijven. Er werd wel gezegd dat het BPA Centrum (dat werd getoond) het vertrekpunt is, maar dat deze zal gewijzigd worden. Bij verdere navraag van Groen-raadslid Eddy Colombeen blijkt dat er eigenlijk al een Masterplan af is, maar dat dit niet aan de aanwezigen werd getoond. Dit achterhouden van informatie zorgt ervoor dat het wantrouwen nog meer wordt gevoed. Groen vindt deze manier van werken niet correct. Bovendien werden door de verantwoordelijke schepen in de pers al beloofd dat het aanwezige groen zou worden behouden, terwijl door het studiebureau duidelijk werd gemaakt dat het bos dat momenteel aan de Kristoffelweg ligt  (deels) zal verdwijnen voor bebouwing. Groen vindt deze manier van werken niet correct. Groen wil dat minstens de informatie die werd voorgesteld werd op de infomarkt kan worden gepubliceerd op de website van de gemeente en of er een contactadres/mailadres kan worden gepubliceerd waarbij opmerkingen en suggesties tegen een bepaalde datum kunnen worden doorgeven aan het studiebureau voor de opmaak van het ontwerp van Masterplan. Contactpersoon: Eddy Colombeen Opmaak bomenplan nog niet in zicht Al jaren vraagt Groen naar een bomenplan voor Evergem. Een plan van hoeveel bomen er zijn, welke en hoeveel bomen er werden/worden gekapt en waar en welke nieuwe bomen worden aangeplant. Op de gemeenteraad van november vroeg Groen-raadslid Eddy Colombeen naar een stand van zaken van het bomenplan. Op dit moment bekijkt het gemeentebestuur met het Regionaal Landschap Meetjesland wat er hieromtrent mogelijk is. Groen hoopt dat er eindelijk een echt bomenplan komt dat het aantal bomen op openbaar domein doet toenemen. Contactpersoon: Eddy Colombeen