Persbericht: gemeenteraad mei 2019

28 Augustus 2019

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Groen wil jeugdontmoetingscentrum een eerlijke kans geven Groen is absolute voorstander van een jeugdontmoetingscentrum waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Er is hier een absolute nood aan.   In de gemeenteraad van maart onthield Groen bij het voorstel om een Jeugdontmoetingscentrum in de Kapellestraat in te richten omdat er nog te veel onbeantwoorde vragen waren: Er was geen brandweerverslag en welke investeringen nodig waren om deze locatie brandveilig te maken. Er was geen schriftelijke duidelijkheid over de verdeling van de kosten voor verhuurder en huurder. Er was geen duidelijkheid over de volledige huur- en investeringskosten van het pand. Er was geen duidelijkheid over de (geluids)overlast op de buurt. Ons voorstel om dit punt te verdagen vanwege de vele onbeantwoorde vragen en onduidelijkheden, werd echter weggestemd. Nu blijkt dat het inderdaad beter was om nog enkele maanden te wachten om hieromtrent te beslissen.   Op de gemeenteraad van mei was er eindelijk een brandweerverslag en werd duidelijk dat eerst alle investeringen zoals voor brandveiligheid en geluidshinder zullen gebeuren vooraleer, de eigenlijke huur zal plaatsvinden. Toch blijven er behoorlijk wat onbeantwoorde vragen. Er moeten nog heel wat aanpassingen aan het gebouw worden uitgevoerd. Pas daarna zal het huurcontract – voor een termijn van 16 maanden - in voege treden.   De schepen beloofde dat volgende zaken nog zullen gebeuren: Werken aan het gebouw om te voldoen aan de brandveiligheid ; voorzien van een goede evacuatieweg Geluidsmetingen om te kijken hoe aan de geluidsnormen zal kunnen worden voldaan Verder overleg met buurtbewoners vooraleer met de exploitatie wordt gestart. Er wordt tegemoetgekomen aan de bezorgdheden van de omwonenden Een veilige oplossing voor fietsers en het stallen van fietsen wordt gevonden. Een goede oplossing voor het afval wordt gevonden   Pijnpunt blijft dat het gemeentebestuur nog geen welomlijnde visie heeft bij de start van dit jeugdontmoetingscentrum. Ook is niet duidelijk voor wie er een aanbod moet worden uitgewerkt (12-16-jarigen of 16+?). De jeugd zelf is ook niet betrokken geweest. Voor extra personeelsmiddelen is het wachten op middelen uit Europa (Leader). Dat de nood aanwezig is, bevestigt echter recent onderzoek o.m. in opdracht van Meetjesman.   Groen wil het Jeugdontmoetingscentrum op de locatie in de Kapellestraat dan ook een eerlijke kans geven zodat de jongeren elkaar op een centrale locatie kunnen ontmoeten.   Contactpersoon: Paul De Neve   Gemeente onderzoekt steun voor herbruikbare luiers op voorstel van Groen Om de hoeveelheid afval van wegwerpluiers te voorkomen ondersteunen sommige steden en gemeentes het gebruik van herbruikbare luiers. Zo geven Gent, Lovendegem, Lochristi en Zelzate subsidies voor aankoop van herbruikbare luiers. Herbruikbare luiers beperken de hoeveelheid afval en zijn op termijn goedkoper. Baby’s die hiermee worden grootgebracht zijn veel vroeger “droog”. De kleuterjuffen zullen beamen dat de leeftijd waarbij men proper is, steeds hoger wordt. De gemeenteraad ging dan ook akkoord met het voorstel van Groen-raadslid Paul De Neve om volgende pistes te onderzoeken om het gebruik van herbruikbare luiers te promoten.: toekennen van eenmalige premie voor aankoop herbruikbare luiers organiseren van een jaarlijkse terugkerende groepsaankoop van herbruikbare luiers ondersteunen van kinderopvanginitiatieven die kinderen met wasbare luiers willen opnemen in de crèche of onthaalgezin.   Contactpersoon: Paul De Neve   Nieuwsartikel   Gemeenteraad bezoekt op voorstel van Groen project tegen voedselverspilling Foodsavers Gent Groen-raadslid Eddy Colombeen stelde op de gemeenteraad voor om met gemeenteraadsleden een bezoek te brengen aan Foodsavers Gent, een project bestaande uit organisaties en medewerkers die aan de slag gaan met voedseloverschot of nevenstromen. Dit bezoek heeft tot doel om na te gaan welke rol het gemeentebestuur hierin kan spelen. De gemeenteraad zal dan ook op 13 juni een bezoek brengen aan Foodsavers. Groen blijft constructieve oppositie voeren.   Contactpersoon: Eddy Colombeen   Nieuwsartikel