Persbericht: gemeenteraad februari 2020

15 Maart 2020

Persbericht: gemeenteraad februari 2020

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Gemeentebestuur onderzoekt opstart luierbox-initiatief op vraag van Groen Op voorstel van Groen-raadslid Paul De Neve besliste een eenparige  gemeenteraad om de opstart van een luierbox-initiatief  te onderzoeken. In zo’n box kan men ongebruikte luiers van alle merken en groottes deponeren. De box zou kunnen opgesteld worden in Het Huis van het Kind, bij geïnteresseerde creches, De Kleine Beer, buurtcentra, Er kan ook samenwerking worden gezocht met ziekenfondsen en met partners uit de sociale economie. Het concept van de luierbox werd al in andere gemeenten (zoals Beveren) geïntroduceerd. Paul De Neve: “Groen wil in Evergem voorkomen dat ongebruikte luiers bij het afval belanden. Herbruikbare luiers gebruiken is immers niet voor elk gezin haalbaar. Heel wat jonge ouders kiezen om praktische redenen kiezen voor gewone luiers”. De baby’s en peuters groeien snel. Een juiste voorraad inslaan is voor jonge ouders niet altijd even makkelijk. “Vandaar het idee om ongebruikte luiers een nieuw leven te schenken door ze in te zamelen via een luierbox. De ingezamelde luiers willen we ter beschikking stellen aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen in Evergem”, zo motiveerde het Groene raadslid het voorstel. Schepen van jeugd Kenny Ketels (N/VA) was het idee genegen en bevestigde dat hij de mogelijkheden van de lancering van een luierbox in Evergem wil laten onderzoeken. De gemeenteraad was het bij de stemming unaniem mee eens. Contactpersoon: Paul De Neve   Evergem doet mee aan week van de Korte Keten op vraag van Groen Op vraag van Groen-raadslid Eddy Colombeen doet het gemeentebestuur mee aan de Week van de Korte Keten. De week van de Korte Keten loopt van 6 juni tot en met 14 juni 2020. Dit is een initiatief van de Vlaamse Provincies. De Week van de Korte Keten wil de consumenten laten kennismaken met het aanbod lokale hoeve- en streekproducten. Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. De consument of burger koopt rechtstreeks bij de boer of producent. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Als consument krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer. De korte keten heeft heel wat voordelen en zorgt voor een win-win-win-win. Dit systeem is positief voor: ons leefmilieu vermits we geen onnodig verpakkingsafval produceren ons klimaat vermits we geen onnodige transporten doen met de producten onze lokale economie vermits we de plaatselijke boeren en producenten rechtstreeks ondersteunen onze portemonnee omdat we lagere prijzen betalen dan in de winkel en de boer er financieel meer aan overhoudt. De gemeente zal in overleg met de land- en tuinbouwraad alle lokale producenten contacteren om deel te nemen aan de week van de Korte Keten en de Week van de Korte Keten promoten via de gemeentelijke communicatiekanalen. Bovendien zal de gemeente bekijken of er een gezamenlijke actie hierrond kunnen organiseren. Groen is tevreden dat het gemeentebestuur zal ingaan op haar vraag om de lokale handel te promoten en te ondersteunen. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Gemeentebestuur wil niet instappen op de Uitpas Groen-raadslid Kathleen Pisman vroeg om als gemeente in te stappen op het systeem van de Uitpas waarbij ook mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten kunnen genieten van voordelige sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten. De gemeente wil hier echter niet op instappen. UiTPAS Meetjesland is een spaar- en voordeelkaart voor zowel sport, cultuur als jeugdactiviteiten, voor iedereen! Een concert of theatervoorstelling? Een duik in het zwembad? Of toch maar liever een lezing of workshop? Dankzij UiTPAS Meetjesland word je extra beloond wanneer je deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten op dit moment in Assenede, Eeklo en Maldegem! Een spaarkaart…Met je UiTPAS Meetjesland spaar je bij elke deelname aan een vrijetijdsactiviteit punten. Gratis of betalend aanbod, een langlopende reeks of een éénmalige activiteit: voor elke deelname krijg je 1 UiTpunt. … én een voordeelkaart!Ruil je gespaarde punten in voor mooie voordelen zoals een korting op de toegangsprijs, een gratis drankje of gadget. Zelfs zonder punten doe je je voordeel met je UiTPAS Meetjesland! Je krijgt namelijk een aantal welkomstvoordelen cadeau, die je onmiddellijk kan opnemen. Je leest er hieronder alles over! https://www.uitinhetmeetjesland.be/content/over-uitpas-meetjesland Contactpersoon: Kathleen Pisman   N-VA en CD&V laten dorpskernen verder volbouwen met appartementen en onvoldoende groen en zelfs met onwettige beslissingen Op de gemeenteraad werd alweer wegenis goedgekeurd voor de bouw van appartementen zonder voldoende groen en zelfs met het negeren van de wetgeving. Zo stelde Groen-raadslid Eddy Colombeen vast dat voor het slopen van een woningen en de bouw van een appartement op het adres Marktplein 22 in Ertvelde het ongunstig bindend advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed niet werd gevolgd. De gemeente vond het zelfs de moeite niet om bijkomende informatie op te vragen bij het Agentschap, wat raadslid Colombeen wel deed. Het gemeentebestuur laat zich blijkbaar fout adviseren door een gemeentelijke ambtenaar die aangaf dat het Agentschap zich had vergist. De N-VA/CD&V-meerderheid weigert zelfs de wetgeving te respecteren. Zo stelde Groen-raadslid Eddy Colombeen vast dat voor het slopen van een woning met pyloon en de kap van een treurwilg voor de bouw van een appartement met kantoren en garages op het adres Pastorijstraat 26 in Ertvelde, er onvoldoende groen werd voorzien. Zo moet de projectontwikkelaar minstens 120 m² groen voorzien, maar voorziet de deze amper 17,7 m² groen. De rest van het verplicht groen koopt de ontwikkelaar af van de gemeente.  Bovendien werd vorig jaar deze aanvraag tot twee maal toe geweigerd omdat er te weinig groen was voorzien, namelijk 47 m².  Nu de bouwontwikkelaar met extra geld zwaait mag zelfs voor de N-VA/CD&V-meerderheid nog minder groen. Alles voor het geld blijkbaar. Voor Groen is dit het zoveelste bewijs dat deze meerderheid onze kernen nog steeds verder laat volbouwen met appartementen en onvoldoende groen en dat hierbij zelfs de wetgeving niet wordt gerespecteerd. Dit heeft als gevolg dat de woonkwaliteit en groen in onze woonkernen blijft dalen en de verkeersdruk en onveiligheid blijven toenemen. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Groen ontgoocheld over geen veilige voetgangers- en fietsoversteek Het kruispunt Elslo-Kapellestraat-Droogte blijft een knelpunt voor zwakke weggebruikers. De zone 30 wordt op deze plaats allerminst gerespecteerd. Sinds het wegnemen van de onwettige fietsoversteek (na een vraag van Groen), werden er geen maatregelen getroffen. Paul De Neve: “Extra sensibilisering is nodig. De wagens minderen geen vaart als ze de zone 30 binnenrijden. Het kruispunt oversteken om de weg verder te zetten richting Droogte is gevaarlijk voor fietsers én voetgangers. Ingrepen in de verkeersinfrastructuur zijn nodig om de zone 30 beter afdwingbaar te maken”. Vandaar de nieuwe vraag om rijbaankussens te voorzien bij het begin van de zone 30 op het kruispunt van de Kapellestraat met Droogte, dit keer in combinatie met de aanleg van duidelijke oversteekplaats met een zebrapad. Mobiliteitsschepen Lucas Van der Meersch (CD&V) oordeelde dat het te vroeg was om maatregelen te nemen. Hij wou de input vanwege de werkgroep veilige schoolomgevingen afwachten en niet overhaast één specifiek knelpunt aanpakken. Volgens de schepen zou een zebrapad op die plaats ook geen veilige optie zijn gezien het kruispunt vlakbij een bocht gelegen is. Groen betreurt dat de inrichting van het kruispunt onveilig blijft. Bij de aanleg werden er foute keuzes gemaakt. De onwettige aanleg van de fietsoversteek is weggewerkt.  Een veilig alternatief moet er dringend komen. Contactpersoon: Paul De Neve