Persbericht: gemeenteraad 28 februari

09 Maart 2019

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Adviesraad Gecoro op klassieke economische manier samengesteld met onvolledig dossier Groen drong op de gemeenteraad aan om de samenstelling van de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke ordening) uit te stellen. Deze belangrijke adviesraad geeft advies bij dossiers rond ruimtelijke ordening. De ontwerpbeslissing stond vol fouten en er werd geen degelijke evaluatie van de werking van de Gecoro gemaakt. Bovendien werd de samenstelling van de maatschappelijke geledingen bijna volledig op economische wijze ingevuld, met vertegenwoordigers van werkgevers, handelaars en werknemers. Een mogelijke aanwezigheid van andere gebruikers van de (open) ruimte, zoals jeugdverenigingen, cultuurverenigingen, senioren, … werd zelfs niet overwogen. Groen vindt dit een gemiste kans. Hieruit blijkt dat, niettegenstaande de verschillende nieuwe gezichten in de gemeenteraad en college, de oude (slechte) gewoontes van de N-VA/CD&V-meerderheid worden verdergezet. Oude wijn in nieuwe zakken. Gemeentebestuur zal op vraag van Groen bij sneeuwval de Lievetragel en alle druk berijdbare (fiets)wegels vrijmaken van sneeuw en ijs De afgelopen maanden hadden we enkele winterprikken met een aantal dagen sneeuwoverlast. De gemeentediensten deden schitterend werk bij het vrijmaken van de wegen, fiets- en voetpaden. Toch blijkt dat bijvoorbeeld de door fietsers druk bereden Lievetragel in Belzele gevaarlijk glad blijft voor fietsers. Groen vroeg om zulke wegels (sneller) mee te nemen bij het sneeuwvrij maken. De bevoegde schepen bevestigde dat er inderdaad nog enkele leemtes zijn in het sneeuwruimplan van de gemeente. In de toekomst zal dit bijgestuurd worden. Groen is blij dat het bestuur de Lievetragel en andere druk bereden wegels zal opnemen in de strooiplannen. Inspraak bevolking en adviesraden bij opmaak Meerjarenplan 2020-2025 Groen vroeg hoe, de tijdens de verkiezingen beloofde inspraak, bij de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 zou worden georganiseerd. Het bestuur heeft de intentie om in 9 dorpskernen langs te gaan en de mening van de bevolking te vragen. De meerderheid zal het meerjarenplan eind 2019 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen. Groen hoopt dat de inspraak van burgers en adviesraden ernstig zal worden genomen en dat niet enkel voor de galerij inspraakvergaderingen zullen worden georganiseerd. Eindelijk Wifi-oplossing voor Repair Café Groen vroeg een stand van zaken van de beloofde Wifi (draadloos internet) in de gemeentelijke gebouwen. Aanleiding waren de problemen bij het Repair Café. In februari bleek de Wifi niet te werken in de gemeentelijke basisschool in Sleidinge. Om het probleem op de scholen op te lossen werd een aparte Wifi-aansluiting voorzien voor het Repair Café, zodat hier geen problemen meer voordoen. Groen is tevreden dat in elk geval het Repair Café eindelijk op een vlotte manier over internetaansluiting kan beschikken. Eens er duidelijkheid is over de wetgeving zal het bestuur bekijken hoe op een vlotte manier internettoegang kan worden georganiseerd in de gemeentelijke gebouwen. Gemeente onderzoekt op vraag van Groen initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan Op vraag van Groen belooft het gemeentebestuur om te onderzoeken om in het kader van het Klimaatplan initiatieven te promoten om voedselverspilling tegen te gaan. Tot nog toe nam het bestuur hieromtrent geen initiatieven. De bevoegde schepen beloofde aan raadslid Eddy Colombeen (Groen) dat hij zich zal informeren en zal kijken om initiatieven rond voedselverspilling te promoten. Hierbij wordt onder meer gedacht: Het project Restjesredders van Natuurpunt en Partners Meetjesland met ondermeer gleanings. Gleanings is het rapen van restjes, in oorsprong op het veld na de oogst of na afloop van een markt. Het initiatief ‘Too Good To Go’, waarbij je vooraf aangeeft dat je tegen sluitingstijd een pakket ‘restjes’ van de dag wil afhalen aan sterk gereduceerde prijs. Verschillende Evergemse middenstanders hebben zich hiervoor al voor geëngageerd.  Groen zal dit blijven opvolgen en kijken of de gemaakte beloftes zullen worden gerealiseerd. Sociale woningen in Engelenhof worden niet langer verhuurd Twee sociale woningen gelegen in Engelenhof te Ertvelde, eigendom van het OCMW kunnen na een aanslepend probleem met de aannemer rond vocht, niet langer verhuurd worden. Een oplossing is niet in zicht. Zo blijkt uit de toelichting na een mondelinge vraag  van Groen tijdens de OCMW-raad van februari. Reeds kort na de bouw van de woningen in Engelenhof in 2007, werden diverse gebreken vastgesteld: ventilatie, vochtproblemen, problemen afvoer, edm. Deze problematiek werd voorgelegd aan de rechtbank (dagvaarding architect, aannemer, stabiliteitsingenieur, ….) die een gerechtsdeskundige heeft aangesteld. Met een tussentijds verslag heeft de gerechtsdeskundige diverse maatregelen opgelegd aan de aannemer: betere afwatering van het terras, plastiekfolie aanbrengen in de slaapkamers ter hoogte van de plinten en het correct aanbrengen van de opvangputten van de afvoer keuken en badkamer. Het OCMW oordeelde dat de sociale woningen opnieuw verhuurd konden worden. Pas na blijvende klachten werd in de beide woningen een ventilatiesysteem  geïnstalleerd, een investering van ongeveer 13.000 euro. Dit systeem moest zorgen voor een beter klimaat in de woningen. Maar ook dit loste niet alle problemen op voor de huurders. Om de problematiek meer van nabij te kunnen opvolgen werd het beheer van de sociale woningen ook in beheer gegeven van een sociale huisvestingsmaatschappij. Eerdere pogingen om tot een minnelijke overeenkomst te komen zijn tot op vandaag niet gelukt. Ondertussen loopt het juridisch dossier verder en is er aan de gerechtsdeskundige gevraagd een eindverslag op te maken. De huurders van Engelenhof 13 hebben zelfs een gerechtsgeding aangespannen tegen het OCMW wegens genotsderving. De inwoners van Engelenhof 11 kregen recent een andere sociale woning toegewezen.