Persbericht februari 2023

09 Maart 2023

Persbericht februari 2023

 

Groen dringt aan om toenemende vraag naar Sociale Kruidenier te ondersteunen

Onderlinge Hulp Evergem-Ertvelde houdt eind juni op te bestaan. “Nochtans verdeelden zij de laatste maanden steeds meer voedselpakketten aan behoeftige inwoners van onze gemeente”, zo stelt raadslid Kathleen Pisman. Naast deze werking, en deels in samenwerking met, werd de sociale Kruidenier opgericht. Groen drong op de gemeenteraad aan om de nog jong opgerichte Sociale Kruidenier actief te helpen in de zoektocht naar een betere locatie.

Op aangeven van het OCMW helpt De Sociale Kruidenier reeds een grote groep mensen die het moeilijk hebben om op regelmatige basisvoeding en andere essentiële levensmiddelen aan te schaffen. Deze groep groeit voortdurend. De locatie van de Sociale Kruidenier – gekoppeld aan de werking van de Oxfam Wereldwinkel in Evergem-centrum is prima gelegen maar heeft ook nadelen. Zo kunnen de producten (vooral voedingswaren en verzorgingsproducten) niet permanent uitgestald worden en dreigt al zeer binnenkort de ruimte te klein te worden.

Groen- raadslid Pisman: “Welke rol ziet de gemeente voor zichzelf in de werking naar behoeftige burgers? Is het mogelijk om bij te springen bij het zoeken naar een ruimere locatie voor de sociale Kruidenier? Hoe zal men de stopzetting van de werking van onderlinge hulp opvangen?”  Burgemeester De Maertelaere (N-VA) beaamde dat er inderdaad een groeiende nood is. Hij bevestigde dat er mee gezocht wordt naar nieuwe locaties. Zo wordt momenteel de piste van de voormalige rijkwachtkazerne (LOI Olijftak) onderzocht. Ook de mogelijkheid van het onderbrengen van Onderlinge Hulp Sleidinge in de kapel van die deelgemeente, wordt bekeken. Samen met de Sociale Dienst van het OCMW wil de gemeente tegen 1 juli een structurele oplossing gevonden hebben.

Contactpersoon: Kathleen Pisman

Beloofde opwaardering van Elslopark in Evergem laat op zich wachten

Het Elslopark in Evergem-centrum is ondanks herhaalde vragen op de gemeenteraad nog steeds een groene plek waar men echter moeilijk fier op kan zijn. Raadslid Paul De Neve: “Na enkele kleine herstellingen twee jaar geleden zijn de planken van het vlonderpad over de vijver al een tijdje opnieuw beschadigd. De toegang moest zelfs met hekkens worden afgesloten. Het park ligt er verwaarloosd bij. Het gevolg is dat dit ook extra afval aantrekt. De buurt vraagt al langer naar een oplossing”.

In juni 2021, bij een eerdere vraag van Groen, gaf de schepen aan dat de toegang tot het park verbeterd zou worden en dat de infoborden zouden vervangen worden. Er was zelfs sprake van een mogelijke uitbreiding met centen van het Groenfonds, zodat ook een ontsluiting via de Veeweg mogelijk is. Vandaag is van deze beloftes niets te merken op het terrein. Vlot toegankelijk openbaar groen in de buurt is nochtans belangrijk.  Het is dan ook dubbel pijnlijk dat een kleine parkzone in het centrum, die we zelf als gemeente beheren, slecht onderhouden wordt. Groen vroeg op de gemeenteraad van februari wanneer dit park nu eindelijk aangepakt wordt en welke ingrepen de gemeente plant om dit realiseren. Schepen Josse Verdegem (N-VA) beloofde dat de infoborden voor de zomervakantie vernieuwd zouden worden. Hij gaf verder aan dat het vlonderpad niet meer te herstellen valt. Een aanbesteding voor de vervanging is lopende. De piste van de uitbreiding wordt jammer genoeg niet meer bewandeld. Wel wordt onderzocht of de toegang tot het park niet verbeterd kan worden. Zo denkt men na over een extra brugje over de gracht.

Contactpersoon: Paul De Neve

Bewegwijzeren horeca in onze gemeente

Het is fijn wanneer mensen in hun eigen buurt een horecazaak kunnen bezoeken. Bovendien steunen we hiermee de plaatselijke zelfstandigen, een thema dat Groen erg belangrijk vindt. Toch is het vaak niet makkelijk om de zaken in kwestie te vinden. Een wegwijzer zou een oplossing kunnen bieden. Niettegenstaande vele mensen op GPS rijden met hun wagen, is dit toch een extra aanduiding dat er een zaak in de buurt is en hiermee ook een vorm van promotie.

De wetgeving rond deze bewegwijzering is heel strikt en laat weinig toe. Toch durft Groen vragen aan het college of zij een mogelijkheid zien om de plaatselijke horeca een hart onder de riem te steken en toe te laten hun etablissement aan te prijzen langs Vlaamse wegen.

De bevoegde schepen benadrukte dat ze de openbare ruimte niet gaan bezoedelen met bijkomende wegwijzers en vroeg zich af of dit niet het tijdperk van enkel digitaal is, mensen zoeken immers alles op via hun smartphone. Groen betreurt de weinig creatieve houding van het college en hoopt toch op een ondersteuning voor de horeca op één of andere manier. Een voorstel zou kunnen zijn dat de stratenborden bij het binnenrijden van een dorpskern aangepast worden met aanduiding van de horeca hierop. Dit is enkel één voorbeeld om het creatieve denkwerk in gang te zetten.

Contactpersoon: Kathleen Pisman