OCMW Evergem verlaagt steun tegen armoede

16 Juni 2015

De N-VA/CD&V-meerderheid besliste in de OCMW-raad om steun voor mensen in armoede te verlagen. Groen en de andere oppositiepartijen stemden tegen. Groen OCMW-raadslid Eddy Colombeen: 'Evergem bezuinigt als rijke gemeente op de zwaksten in de samenleving en laat de armen in de kou staan. Dit terwijl alles duurder wordt. Hiermee tonen de N-VA en CD&V hun ware gelaat en waar is het sociale gelaat van de CD&V gebleven?' De N-VA/CD&V-meerderheid verlaagde de maximale aanvullende steun voor mensen in moeilijke financiële situaties van 250 euro naar 150 euro per maand. Dit is een verlaging van maar liefst 40%. De meerderheid besliste ook om de maximale steun voor participatie en sociale activering met ook aanpak kinderarmoede te verlagen van respectievelijk 125 euro/jaar naar 100 euro/jaar per volwassene en van 250 euro/jaar naar 200 euro/jaar per kind. Dit is een verlaging van 20%. Groen vindt beide beslissingen onbegrijpelijk en asociaal.  Een aantal gezinnen met leefloon of een vervangingsinkomen komen niet rond om in hun elementaire behoeftes te voldoen en hebben dan ook aanvullende financiële steun nodig. Deze aanvullende financiële steun gaat over energiesteun (gas, elektriciteit en stookolie), steun in de hospitalisatiekosten, medische kosten, kosten voor gezins- en bejaardenhulp, zorgkas, ... 

Aanvullende steun wordt afgebouwd

De afgelopen jaren werd aanvullende financiële steun verleend aan de meest behoeftige personen. Het sociaal en financieel onderzoek om na te gaan of financiële steun vereist is, worden grondig uitgevoerd met een goed uitgewerkt instrument, de steunfilter.
Het zijn maar een beperkt aantal gezinnen die aanvullende steun ontvangen (in 2014 waren dit 60 dossiers) en hiervan is er maar een beperkt deel die maximale aanvullende steun ontvangen (in 2014 waren dit 16 dossiers). Het zijn dus de gezinnen in de meest schrijnende situaties die (tijdelijk) aanvullende financiële steun ontvangen.
De OCMW-voorzitter argumenteerde dat de Evergemse maximumgrens voor totale aanvullende steun hoger ligt tegenover andere gemeentes. Groen vroeg een lijst van gemeentes met aanvullende steun, maar kreeg deze niet.
Groen-raadslid Eddy Colombeen: 'Bij een eigen rondvraag in enkele gemeentes stelden we vast dat er ofwel geen maximumgrens voor totale aanvullende steun bestaat ofwel een maximumgrens bestaat voor een onderdeel van de aanvullende steun. De OCMW-voorzitter houdt ofwel (bewust of onbewust) informatie achter ofwel stelt hij de realiteit anders voor.'
Op dit moment zit het leefloon onder de Europese armoedegrens. Door de aanvullende financiële steun kan het OCMW de steun boven de Europese armoedegrens tillen en hiermee heel wat mensen uit de armoede helpen. Groen begrijpt trouwens niet dat N-VA en CD&V die vorig jaar de groene resolutie goedkeurden om het leefloon op te trekken tot de Europese armoedegrens nu de aanvullende steun, die hier deels voor zorgt, verlagen.
Ook de meerderheid van de maatschappelijke assistenten die met de dagelijkse realiteit worden geconfronteerd zijn tegen het verlagen van de aanvullende steun.
Uit onderzoek blijkt trouwens dat hoe meer aanvullende steun een OCMW geeft, hoe gemakkelijker mensen geactiveerd worden. Willen de CD&V en N-VA de mensen afhankelijk houden van het leefloon? Groen begrijpt dit niet.


Ondersteuning socio-culturele participatie daalt sterk
Om de sociale en culturele participatie in de maatschappij te bevorderen en de kinderarmoede aan te pakken wordt door de federale overheid per gemeente ondersteuning voor socio-culturele participatie voorzien. De rechts-conservatieve Belgische regering met N-VA, CD&V en Open Vld bespaarde dit jaar 20% op deze ondersteuning. Door de beslissing van de OCMW-raad wordt in de gemeente deze steun met 20% verlaagd.
Deze ondersteuning zorgt dat mensen en vooral kinderen in armoede worden betrokken in de maatschappij. Zo zorgt deze ondersteuning onder meer voor minder vereenzaming, meer ontplooiing, een betere gezondheid en meer sociale contacten. Dit betaalt uiteindelijk zichzelf terug, zowel maatschappelijk als financieel. 
Niettegenstaande in het meerjarenplan van het OCMW kinderarmoede een prioriteit is, wordt hier op bespaard. Groen OCMW-raadslid Eddy Colombeen: 'Blijkbaar is kinderarmoede geen prioriteit meer voor dit gemeentebestuur en verlaagt ze de kansen van kinderen op participatie.'
Alles wordt duurder voor iedereen, denken we maar enkel aan duurdere bustickets en kinderopvang. Hierboven komt nog eens een indexsprong. En alsof dat nog niet voldoende is ontvangen de meest behoeftigen ook nog eens minder financiële steun.
Eddy Colombeen: 'Het is nu wel duidelijk. Mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij krijgen het met dit rechtse egoïstische N-VA-en CD&V-bestuur nog moeilijker. Dit bestuur zegt tegen de zwakkeren in onze samenleving trek uw plan. Dit bestuur is kil en asociaal.'