OCMW-raad keurt Groen voorstel goed om fietsen te verhuren/verkopen

25 Juli 2015

De OCMW-raad heeft op 16 juli unaniem de verkoop en verhuur van fietsen aan OCMW-clienten goedgekeurd. Groen is uitermate tevreden dat haar voorstel die ze in december 2014 lanceerde uiteindelijk werd uitgewerkt en goedgekeurd in de OCMW-raad. Groen OCMW-raadslid Eddy Colombeen: 'Heel wat clienten van het OCMW vinden moeilijk een geschikte job of ondersteuning. Een van de oorzaken waardoor de zoektocht wordt bemoeilijkt is het mobiliteitsprobleem. Sommigen kunnen zich moeilijk verplaatsen waardoor de kansen om uit hun precaire situatie te geraken worden beperkt. De clienten beschikken soms niet over een auto en zijn aangewezen op het niet zo goed uitgebouwd openbaar vervoer. Ook beschikken de OCMW-clienten vaak niet over een degelijke fiets.' Groen stelde daarom in de OCMW-raad van december 2014 voor om een systeem uit te werken om fietsen ter beschikking te stellen (huur of verkoop) aan de OCMW-clienten.

Met de nu goedgekeurde regeling kunnen OCMW-clienten ofwel een fiets kopen aan 50 euro per stuk of een fiets huren met een huurwaarborg van 50 euro. Deze huurwaarborg krijgen ze terug als ze na de huurperiode de fiets in goede staat terugbezorgen aan het OCMW. Bovendien kan er op termijn worden samengewerkt met een sociale werkplaats of organisatie die de fietsen onderhoudt en herstelt.

Hopelijk kan dit systeem de OCMW-clienten bijkomend ondersteunen om uit hun moeilijke situatie te geraken.