Holebi’s en transgenders zijn niet belangrijk voor N-VA en CD&V

05 April 2013

Groen is ontgoocheld over het feit dat N-VA en CD&V, in het kader van de Belgische Pride Week van 13 tot 19 mei 2013, niet akkoord gaan met enkele symbolische acties. Het gaat concreet over het uithangen van de regenboogvlag aan het gemeentehuis, het uitdelen van regenboogstickers of -pins en het organiseren van een activiteit in samenwerking met cultuurcentrum of bibliotheek. Dit om zich solidair te tonen met holebi's en transgenders. Groen steunt deze symbolische acties wel. Meer nog, het mag niet zijn dat dit thema slechts één keer per jaar onder de aandacht komt en verder 'in de kast' blijft liggen. Anno 2013 blijkt immers dat holebi's en transgenders nog steeds in elkaar worden geslagen of nageroepen. Ook de zelfmoordcijfers bij jongere holebi's en transgenders zijn dubbel zo hoog als bij hetero-jongeren. Om nog maar te zwijgen van allerlei vormen van discriminatie waarmee holebi's en transgenders nog steeds worden geconfronteerd. Dit toont aan dat aandacht voor het thema nog steeds hard nodig is. Groen betreurt dan ook dat de afgelopen jaren in Evergem weinig aandacht werd geschonken hieraan.In 2001 werd, mede onder impuls van de groene schepen, een holebi-beleidsnota goedgekeurd. Vraag is wat er van deze nota terecht is gekomen en gerealiseerd. Het is blijkbaar nog steeds nodig, maar niet evident, aan te geven dat holebi's en transgenders niet mogen worden gediscrimineerd. Denken we maar aan het reglement voor de kinderopvang en de deontologische code voor mandatarissen, waarin de discriminatie op basis van seksuele geaardheid niet was opgenomen. Op voorstel van Groen werd dit telkens rechtgezet.

Groen wil de holebi-beleidsnota van onder het stof halen en opnemen in het nieuwe beleidsplan. Dit houdt onder meer in, (subsidie)reglementen waarbij stelselmatig een anti-discriminatieparagraaf wordt ingevoegd. Het gaat ook over een gelijke behandeling (rechten en vrijstellingen) van alle personeel, zonder discriminatie en los van seksuele voorkeur. Dit houdt ook vorming in voor gemeente-, OCMW- en politiepersoneel, om op een correcte manier met minderheidsgroepen om te gaan. Tot slot willen we ook de verspreiding van affiches en flyers van bijvoorbeeld holebifoon (tel. 0800 99 533, e-mail [email protected]) in alle openbare gebouwen.

Eén actie per jaar is een absoluut minimum. Groen wil meer en is dan ook verbaasd dat zelfs voor zo'n kleine symbolische acties geen steun is binnen de meerderheid (N-VA en CD&V). Dit belooft niet veel goeds voor het toekomstig beleid rond anti-discriminatie van holebi's en transgenders.