Groen tegen onrechtvaardig en ouderwets systeem van lokale binding bij toewijs sociale woningen

03 Juli 2020

Groen tegen onrechtvaardig en ouderwets systeem van lokale binding bij toewijs sociale woningen

Mensen die al hun hele leven in Evergem wonen of minstens 10 jaar ononderbroken in Evergem wonen krijgen voorrang bij toewijs van een sociale woning op andere mensen die mogelijk al heel wat langer op de wachtlijst staan. Dat is heel discriminerend en onrechtvaardig voor zij die het echt nodig hebben. In de gemeenteraad van juni werd het systeem van lokale binding bij toewijs van sociale woningen goedgekeurd door N-VA, CD&V en Vlaams Belang. De fracties Groen en #Sterk! stemden tegen. Dit betekent dat mensen die al hun hele leven in Evergem wonen of die minstens 10 jaar ononderbroken in Evergem wonen voorrang krijgen bij toewijs van een sociale woning op andere mensen die mogelijk al heel wat langer op de wachtlijst staan. Groen stemde tegen dit ouderwetse, kortzichtige, discriminerende en oneerlijk voorstel om volgende redenen: Voor Groen komt woonnood op de eerste plaats als het gaat over de toewijs van sociale woningen en niet de afkomst van de aanvrager. Andere criteria zijn ondergeschikt om tegemoet te komen aan het woonrecht van zoveel mogelijk mensen. De publieke middelen die gestoken worden in de sociale huisvesting moeten dus vooral ingezet worden voor mensen met de grootste woonnood. Het systeem van lokale binding vertrekt van de ouderwetse idee dat iemand heel zijn leven van de wieg tot het graf in dezelfde gemeente moet blijven wonen. Dit maakt het bovendien moeilijker voor mensen die een sociale woning nodig hebben om te verhuizen naar een andere gemeente. Je zal maar pech hebben in een gemeente te zijn geboren met weinig of geen sociale woningen. Het systeem van lokale binding is oneerlijk vermits mensen die al een hele tijd op de wachtlijst staan voor een sociale woning worden voorbijgestoken op de wachtlijst door mensen die zich later hebben ingeschreven op de wachtlijst, maar toevallig wel voldoen aan de criteria van lokale binding. Voor Groen is het systeem dat wie het eerste komt (en een hoge sociale nood heeft), het eerst wordt geholpen een stuk eerlijker. Bovendien is momenteel niet geweten of er echt een nood is aan dit bijkomend criterium lokale binding. Met andere woorden zijn er veel mensen die in Evergem woonden die niet aan een sociale woningen kunnen komen in eigen gemeente? Het systeem van lokale binding zorgt voor bijkomende administratieve rompslomp, want mensen moeten kunnen bewijzen hoelang ze in Evergem wonen en nadien moet worden gekeken hoe de wachtlijst moet worden aangepast per nieuwe aanvraag. Groen heeft wel begrip voor middenklassegezinnen die in een gemeente naar keuze willen gaan wonen, net als voor sociale huurders die een voorkeur van woonplaats hebben. In het systeem met lokale binding zal een sociale huurder die wil verhuizen naar een andere plek en dus op de wachtlijst in die gemeente, voorbijgestoken worden door locals. Een sociale huurder die op eigen stek blijft, zou dan voorrang krijgen. Keuzevrijheid moet er zijn voor iedereen, niet alleen voor locals.