Groen informeert, juli-augustus 2012

20 Augustus 2012

Evergem Newsletter

GROEN INFORMEERT NR. 7-8/2012  Ken je nog geïnteresseerden om deze nieuwsbrief te ontvangen?

Geef een seintje aan Eddy tel. 09 258 14 82, GSM 0485 03 84 28 of mail [email protected].

 

 

volgende SAMENKOMST: DINSDAG 21 AUGUSTUS 2012 OM 19.30 uur

Gemeentehuis, Fortuné de Kokerlaan 11, 9940 Evergem, met bespreking van:

1. Opvolging gemeenteraden juni en augustus 2012                              4. Campagne 2012: acties

2. Verkiezingsprogramma                                                                   5. Sociale media (website, facebook, ?)

3. Financiën                                                                                      6. Verdeling taken

 

GEMEENTERAAD JUNI

 

Gemeentelijke jaarrekening 2011: Weinig nieuws onder de zon

Het overzicht van de effectief gedane uitgaven en ontvangen in 2011, de zogenaamde jaarrekening, werd in de gemeenteraad van juni besproken.

 

Groen-raadslid Eddy Colombeen merkte op dat in de afgelopen 6 jaar het groenfonds dat ondertussen al meer dan 530.000 euro bevat (geld gestort door verkavelaars van minstens 34 verkavelingen waar te weinig openbaar groen werd voorzien), nog steeds niet is gebruikt voor bijkomend groen in onze gemeente. Blijkbaar is groen geen prioriteit voor deze meerderheid (CD&V, N-VA en sp.a).

 

Bij de investeringen valt op hoe weinig de gemeente de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft in ethisch en duurzaam bankieren. Het grootste deel van de in totaal 13,5 miljoen euro van de gemeente staat bij de klassieke grootbanken. Er is met moeite 100.000 euro geïnvesteerd in een duurzame bank. Groen spoort het gemeentebestuur aan om veel meer te investeren in duurzaam en ethisch bankieren, als je weet dat dit geld wordt geïnvesteerd in sociale, culturele en ecologische projecten en dat er maar beperkte risico's hieraan zijn verbonden. Er zijn blijkbaar weinig lessen getrokken uit de bankencrisis.

 

Verkeerslawaai op de Kwadeweg

De bewoners van de Kwadeweg hebben veel last van lawaai door het toenemend doorgaand verkeer. Het gaat zowel over de vrachtwagens en een steeds groter aantal personenwagens. Bij de heraanleg van de Kwadeweg werd het asfalt vervangen door betonplaten en dit laat zich voelen. Het schepencollege antwoordde op de vraag van Groen-raadslid Kathleen Pisman dat het probleem bij de bevoegde Vlaamse dienst, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), gekend is. De betonvlakken liggen blijkbaar los, wat heel wat trillingen en bijgevolg geluidshinder veroorzaakt. Bovendien is er veel meer verkeer en zijn er ook heel wat KMO's bijgekomen. Groen stelt voor om het dossier aan te vullen met de resultaten van eventuele geluidsmetingen, aangezien het een zwaar probleem is voor de omwonenden (gesprekken buiten onmogelijk en slaapstoornissen). Dit zou eventueel meer druk op de ketel kunnen zetten. Het college zal dit aankaarten bij AWV en de vraag stellen om geluidsmetingen te doen.

 

Gevaarlijk kruispunt Kerkbrugge-Langerbrugge

Het kruispunt Elslo/Burggravenlaan/Doornzeelsestraat/Kerkbruggestraat is ronduit gevaarlijk. Tot tweemaal toe werd er binnengereden in het huis op de hoek. Ook is de zichtbaarheid niet ideaal. Op vraag van Groen-raadslid Eddy Colombeen antwoordde het schepencollege dat van zodra er een nieuwe bouwvergunningsaanvraag wordt ingediend voor het huis op de hoek het college de rooilijnen zal toetsen en de muren, zo nodig, verder achteruit zal laten bouwen. Daarna zullen de gemeentediensten bekijken hoe men, met de ruimte die vrijkomt, dit kruispunt veiliger kan maken.

De Kerkbruggestraat-Burggravenlaan is trouwens een gewestweg en dus de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid. Deze weg is twee jaar geleden heraangelegd en er zijn op korte termijn geen zware structurele ingrepen voorzien. Bovendien vindt het college dat er relatief weinig ongevallen gebeuren op dit kruispunt.

 

 

Uitbating Burggrave

Groen-raadslid Kathleen Pisman stelde de vraag of voor de uitbater van het Ontmoetingscentrum De Burggrave de aanpalende ruimte (voormalige bibliotheek) mee in concessie kan worden genomen. Op dit moment staan daar stemcomputers. Het college antwoordde dat er geen andere ruimte is gevonden voor de stemcomputers. Bovendien zullen er meer stemcomputers worden gesteld, die nood hebben aan en veilige ruimte met constante temperatuur, liefst op het gelijkvloers.

Toen de ruimte als bibliotheek in gebruik was waren de computers opgeslagen op twee plaatsen: in de lokaaltjes achter de raadzaal in Ertvelde, die ondertussen worden gebruikt als archief voor de Cultuurraad en de zolder van de hoofdbibliotheek. De daken van de hoofdbibliotheek zijn gerestaureerd en er mag volgens de schepen op de zolder niets meer staan wegens de stabiliteit en rekening houdende met het werk om computers via een trap naar de zolder te brengen.

Volgens Groen hoeft dit het college niet tegen te houden, vermits de concessionaris goed werk levert en creatief bezig is, om hieromtrent rond de tafel te gaan zitten.

 

 

Kerkbrugsereep nog niet afgewerkt

Groen-raadslid Eddy Colombeen vroeg waarom de afwerking van de straat Kerkbrugsereep reeds maanden ligt te wachten op afwerking. Het college antwoordde dat net na het gieten van de betonweg bleek dat over de volledige weg scheuren waren vastgesteld die dwars door het beton gingen. De reden van deze fouten is tot op heden niet bekend. De hoofdaannemer, het labo, de onderaannemer, de leverancier van het beton en de ontwerper melden elk dat het hun schuld niet is. Na tussenkomst van een specialist in betontechnologie blijkt dat reparaties aanbrengen geen oplossing is en dat deze weg opnieuw moet worden uitgebroken en heraangelegd. De gemeente zal dan ook geen voorlopige oplevering of definitieve oplevering doen zolang de weg op een goede manier is heraangelegd. Intussen heeft het college beslist een raadsman aan te stellen, vermits dit een moeilijk en langdurig dossier lijkt te worden.

 

KALENDER

 

Loop mee met Groen Evergem!

Wie wil, kan aan onderstaande loopwedstrijden deelnemen met Groen-t-shirt. Laat maar weten aan Eddy Colombeen, via mail [email protected] of tel. 0485 03 84 28.

27 augustus 2012: loopwedstrijd Hoge Wal Ertvelde 19.30 uur: 4,3 ? 8,6 ? 12,9 km

1 september 2012: loopwedstrijd Runners Halve marathon Evergem 14.45 uur: 6,7 ? 21,1 km

14 september 2012: loopwedstrijd Volpenswege Sleidinge 19.00 uur: 3 - 6 - 9 - 12 km

29 september 2012: loopwedstrijd parochiezaal Kluizen 15.00 uur: 4,7 ? 9,4 ? 14,1 km

 

Enkele interessante data

Augustus

15 augustus 2012: wijkkermis 't Lindeken Evergem

17-21 augustus 2012: dorpskermis Wippelgem

17 augustus 2012: Lattenkoers en fuif Wippelgem: 18.30 uur

23 augustus 2012: gemeenteraadscommissie

26 augustus 2012: dorpskermis Ertvelde

26 augustus 2012: wijkkermis Westvoorde Sleidinge

30 augustus 2012: gemeenteraad

 

September

1 september 2012: compostdag containerpark: 10-11.30 uur

2 september 2012: dorpskermis Doornzele

4 september 2012: trekking nationale lijstnummers

5 september 2012: open milieuraad

9 september 2012: wijkkermis Polenstraat Sleidinge

ACTUALITEIT

 

Voorstelling lijst Groen Evergem

De leden en sympathisanten van Groen Evergem hebben hun kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd. De lijst is een doorsnede van de samenstelling van de bevolking. Groen Evergem is fier deze lijst aan de Evergemse kiezer voor te leggen.

 

Groen gaat als een ploeg met ervaring en vernieuwing en met mensen uit alle maatschappelijke geledingen naar de gemeenteraadsverkiezingen. De lijst van Groen is een gezonde mix van jong en oud, van ervaring en vernieuwing en van allerlei beroepsgroepen. Er staan 15 nieuwe kandidaten op de lijst met 4 jonge twintigers. Maar ook de sterkhouders uit het verleden van Agalev/Groen steunen de lijst. Groen Evergem maakt de overgang naar een moderne groene partij. Hieronder vind je de lijst:

 

1. Kathleen Pisman (Ertvelde, 49), gemeenteraadslid/pedagogisch begeleidster basisonderwijs

2. Eddy Colombeen (Belzele, 39), gemeenteraadslid/ambtenaar leefmilieu

3. Gertjan Willems (Ertvelde, 25), doctoraatsstudent communicatiewetenschappen        Nieuwe kandidaat

4. Nathalie Osaer (Kerkbrugge-Langerbrugge, 42), verpleegkundige                                       Nieuwe kandidaat

5. Paul De Neve (Ertvelde,46), communicatie De Sleutel/ex-journalist                                    Nieuwe kandidaat

6. Katrien Lehoucq (Evergem, 20), studente/Chiro                                                               Nieuwe kandidaat

7. Koen Andries (Evergem, 52), fotograaf grafische sector/ fotoclub Evergem

8. Marijke Pinoy (Evergem, 53), actrice/theatermaker                                                           Nieuwe kandidaat

9. Thomas Leemans (Doornzele, 46), technicus welding master

10. Svea Buyens (Belzele, 21), verpleegkundige                                                                   Nieuwe kandidaat

11. Eric Bruyneel (Sleidinge, 50), zelfstandige motorherstelling                                             Nieuwe kandidaat

12. Maartje D'haese (Kerkbrugge-Langerbrugge, 45), verpleegkundige                                   Nieuwe kandidaat

13. Johan Berghman (Sleidinge, 56), ingenieur hernieuwbare energie                                    Nieuwe kandidaat

14. Regine Masson (Belzele, 55), huisvrouw

15. Julien Lamont (Ertvelde, 73), gepensioneerde ingenieur

16. Martine Suttels (Evergem, 56), verpleegkundige OCMW Gent                                          Nieuwe kandidaat

17. Dirk Minnebo (Kluizen, 59), bediende papierbedrijf/natuurgids

18. Regine De Brabander (Kerkbrugge-Langerbrugge, 54), begeleidster beschut wonen

19. Geert Calis (Kluizen, 48), leerkracht volwassenenonderwijs

20. Gerda Blomme (Ertvelde, 55), regentes

21. William Vyncke (Kluizen, 56), federaal ambtenaar toezicht/laureaat trofee sportverdienste

22. Annemie Vancauwenberghe (Evergem, 66), gepensioneerde verpleegkundige/stedenband Guaranda

23. Peter Staelens (Sleidinge, 44), operator waterzuivering                                                    Nieuwe kandidaat

24. Hilde Vanheste (Ertvelde, 45), socioloog                                                                        Nieuwe kandidaat

25. Mike Sandyck (Rieme, 42), freelance consultant                                                             Nieuwe kandidaat

26. Cyrilla Gillis (Evergem, 73), gepensioneerde bediende/ex-gemeenteraadslid/natuurgids

27. Johan Janssens (Evergem, 72), gepensioneerde ingenieur/ex-schepen/stedenband Guaranda

28. Lotte Lambrecht (Ertvelde, 20), studente kinesitherapie/speelpleinwerking                        Nieuwe kandidaat

29. Noel Suttels (Evergem, 69), zelfstandige kraanwerker/lid ALE                                          Nieuwe kandidaat

30. Fons Eeckhoudt (Ertvelde, 59), leraar/ex-OCMW-raadslid

31. Katrijn De Causmaecker (Wippelgem, 47), coördinator dienst beschermd wonen

 

 

 

Scheurtjes reactorvat Doel 3 zeer ernstig

De scheurtjes in het reactorvat van Doel 3 zouden kunnen leiden tot een definitieve, onmiddellijke sluiting van de kernreactor. Mogelijk zijn er gelijkaardige problemen bij Tihange 2 en bij een twintigtal andere reactoren in Europa en de Verenigde Staten. Dat blijkt uit intern mailverkeer bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Voor Groen is het duidelijk dat de problemen grondig bestudeerd moeten worden. Het reactorvat is een cruciaal onderdeel van een kerncentrale. Daarmee mag men geen risico nemen. Doel 3 is al operationeel sinds 1982. Nu pas duiken de problemen op, terwijl de fouten zijn ontstaan bij de bouw. Aan de basis liggen smeedfouten door de Nederlandse leverancier Rotterdam Drydocks.

 

Het FANC heeft de exploitanten van deze reactoren al verwittigd. Maar dat is onvoldoende. Er moet een overleg komen met alle betrokken nationale veiligheidsagentschappen. Alle reactorvaten van de leverancier moeten zo snel mogelijk gecontroleerd worden.

 

De sluiting van Doel 3 is in principe voorzien in 2022. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de toekomst van Doel 3. Maar, in elk geval, door zo fors te blijven inzetten op oude kernreactoren neemt België echt risico's. Eigenlijk speelt de regering zo met de bevoorrading van onze burgers en bedrijven.

 

 

Nucleair stort: Ministers Milquet en Wathelet moeten ingrijpen

Na de problemen met nucleaire veiligheid in het reactorvat van Doel 3 duikt er opnieuw een probleemdossier op. De veiligheidsvoorschriften worden door het bedrijf BMB op de nucleaire site van Fleurus niet gerespecteerd. Dat blijkt uit brieven en rapporten van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE), uitbater van de site in Fleurus, en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Veiligheid (FANC).

 

'Wat het BMB hier doet, is crimineel. Het nucleair afval werd gewoon achterlaten na het faillissement. Er is zelf een potentieel brandgevaar. Maar opnieuw slaat ook ons land een slecht figuur rond nucleaire veiligheid. De problemen op de site van Fleurus zijn immers niet nieuw. Ze moeten eindelijk eens worden aangepakt', aldus Kamerleden Kristof Calvo (Groen) en Georges Gilkinet (Ecolo). Groen/Ecolo stelden de afgelopen jaren een heleboel parlementaire vragen over de veiligheid op de site. In maart 2006 gebeurde er al een ernstig kernongeval bij IRE, een INES 4-incident.De minister van Binnenlandse Zaken Joelle Milquet (CDH) en staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (CDH) moeten meer doen dan akte nemen van vastgestelde problemen. Milquet en Wathelet moeten nu ingrijpen: duidelijkheid verschaffen over de situatie, de veiligheid herstellen en werk maken van een snelle opkuis. En ze moeten er alles aan doen om BMB te laten opdraaien voor de kost van de sanering.