Gemeentraad februari 2021

20 Maart 2021

Gemeentraad februari 2021

Evergem,  6 maart 2021 Gemeentebestuur zal op vraag van Groen de Week van de korte keten promoten, maar neemt geen verdere initiatieven Groen vroeg op de gemeenteraad van februari aan het gemeentebestuur om de Week van de Korte Keten te ondersteunen, zeker in deze coronatijden waarin de lokale handel het nog eens extra moeilijk heeft. Van 15 mei tot en met 23 mei 2021 organiseren de Vlaamse Provincies samen met verschillende partners, de vierde editie van de Week van de Korte Keten. De Week van de Korte Keten wil de consumenten laten kennismaken met het aanbod lokale hoeve- en streekproducten. De Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Met zo’n transparant systeem is hij niet enkel een ambassadeur voor zijn product maar voor de hele korte keten. Als consument krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer. Bovendien ondersteun je de lokale economie. Gemeenteraadslid Eddy Colombeen (Groen)  “De korte keten heeft heel wat voordelen en zorgt voor een win-win-win-win. Dit systeem is positief voor: ons leefmilieu vermits we geen onnodig verpakkingsafval produceren ons klimaat vermits we geen onnodige transporten doen met de producten onze lokale economie vermits we de plaatselijke boeren en producenten rechtstreeks ondersteunen onze portemonnee omdat we lagere prijzen betalen dan in de winkel en de boer er financieel meer aan overhoudt. Een gemeente kan de Week van de Korte Keten een duwtje in de rug geven door: lokale producenten in de gemeente te contacteren en hen te stimuleren om deel te nemen aan de Week van de Korte Keten de Week van de Korte Keten via de gemeentelijke communicatiekanalen te communiceren samen met lokale producenten een evenement uit te werken” Het gemeentebestuur zal de Week van de Korte Keten via de gemeentelijke communicatiekanalen promoten, maar zal dit jaar zelf geen verdere initiatieven nemen. Groen is tevreden dat er promotie zal worden gemaakt, maar betreurt dat het gemeentebestuur nog steeds geen zicht heeft op de producenten in de gemeente en geen verdere initiatieven zal nemen. Aansluitend bij de Week van de Korte Keten, vroeg Groen welke initiatieven er nog worden genomen om voedselverspilling tegen te gaan, wetende dat de gemeente er niet voor koos om zoals we vanuit Groen voorstelden met Foodsavers in zee te gaan. De overschotten van de gemeentelijke scholen gaan naar de voedselbanken. Dit is een eerste stapje, maar het mag wel wat meer zijn. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Opnieuw grote appartementsblokken in Evergem centrum en Belzele Dorp In de gemeenteraad van februari werd de wegenis besproken voor 2 grote appartementsblokken. Het ene appartementsblok komt in de bibliotheekstraat in Evergem centrum en het andere komt in het dorp van Belzele. Groen is niet akkoord met de bouw van deze hoge appartementsblokken van 4 bovengrondse bouwlagen in de dorpskernen. Het appartementsblok in het dorp van Belzele bestaat uit 13 appartementen zonder openbaar groen en komt in de plaats van enkele woningen. Deze appartementsblok komt naast het eveneens eerder gebouwde appartemensblok in de driehoek van Belzele Dorp. Hiermee neemt nog maar eens de verkeersdruk in de kleine dorpskern van Belzele toe. Bovendien wordt de leefbaarheid en eigenheid van de kleine dorpskern van Belzele volledig om zeep geholpen. Het eerdere grote appartementsblok in Belzele werd al aanzien als te groot en een foute beslissing uit het verleden, nu wordt nog maar eens een bijkomende foute keuze gemaakt. Groen begrijpt dit niet. Het appartementsblok zonder openbaar groen in de smalle Bibliotheekstraat in Evergem-centrum komt in de plaats van een dorpswoning uit de 18de eeuw dat op de inventaris van bouwkundig erfgoed is opgenomen. Er werd trouwens een negatief advies gegeven door de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst. De kenmerkende bebouwing in Evergem centrum verdwijnt. Ook is de toegangsbreedte tot de achterliggende garages van dit bouwwerk te smal. De smalle straat in de buurt van de grote school Sint-Franciscus zal nog drukker en onveiliger worden. Opnieuw krijgt de leefbaarheid van de Evergemse dorpskern een knauw. Deze N-VA/CD&V-meerderheid die graag uitpakt met het schrappen van 6 woonuitbreidingsgebieden buiten de dorpskernen en de aanplant van al vroeger besliste bossen in de koppelingsgebieden en buffergebieden, laat de dorpskernen nog steeds volbouwen met (te) hoge appartementsblokken en laat verkavelingen toe met weinig of geen openbaar groen. Groen blijft ijveren voor leefbare dorpskernen met weinig of geen appartementen in de kleine dorpskernen en appartementen in de 3 grote dorpskernen onder strikte voorwaarden en voldoende groen, rekening houdende met de mobiliteit en verkeersveiligheid. Ook verkavelingen zonder voldoende openbaar groen moeten tot het verleden behoren.   Contactpersoon: Eddy Colombeen