Gemeenteraad september 2017

03 Oktober 2017

Gemeenteraad september 2017

De vraag van Groen om een overleg op te starten over fietspadverlichting lang de Noorderlaan werd door een bijna eenparige gemeenteraad goedgekeurd.  Enkel het Vlaams Blok steunde het voorstel niet.   Groen vroeg ook of er steunmaatregelen mogelijk zijn bij het vervangen van een verouderde houtkachel door een milieuvriendelijke type.  Milieuschepen Huyghe (N-VA) wees erop dat de provincie een groespaankoop voorbereid voor de aankoop van pelletkachels.  Verder zal hiet ook in het gmeentelijk informatieblad aandacht aan geschonken worden.  Groen stelde voor om in samenspraak met de Minaraad een tandje bij te steken.

Tijdens een controkle op het reclagepark (juni 2017) werd gewezen op de gebrekkige toepassing van de asbestrichtlijn. Groen had dit probleem ongeveer een jaar geleden al aangekaart. en wou weten hoever het hier mee staat.  Schepen Huyghe moest het antwoord schuldig blijven.  Mede oorzaak van de problemen is oa het grote personeelsverloop op het recyclagepark. Groen blijft dit verder opvolgen.

De volledige persnota vind je in de bijlage.

 

  

BIJLAGEN:
20171002_persbericht_gemeenteraad.pdf