Gemeenteraad september 2016

01 Oktober 2016

Gemeenteraad september 2016

?Op vraag van Groen wordt een 50km/u bord verplaatst. Zo wordt voorkomen dat bij het binnenrijden van de dorpskern Kerkbrugge/Langerbrugge de fietsters, zonder fietspad plots in een zone terecht komen waar voor auto's nog 70km/h toegestaan is.  De voltallige gemeenteraad steunde het voorstel.   Volgens Kathleen Pisman (Groen) zijn er voldoende argumenten om géén akkoord te sluiten tussen Eandis en het Chinese State Grid Coorporation. NV-A schepen Kathleen De Poorter noemt het dan weer een 'pragmatische beslissing'.  De meerderheid kiest voor de Chinese inbreng.  Wel is het zo dat tijdens de raadszitting de beslissing van de Antwerpse gemeenteraad nog niet bekend was.  Antwerpen wil niet dat alle gebieden die onder Eandis vallen samengevoegd worden en dus één elektriciteitstarief krijgen.  Hierdoor wordt een mogelijke

deal met China tot nader order uitgesteld of afgeblazen.

 

?Groen gemeenteraadslid Paul De Neve vroeg welke richtlijnen Evergem hanteert ivm verlichting boven zebrapaden in schoolomgevingen. Volgens verkeersschepen Eric De Wispelaere (CD&V) worden enkel zebrapaden die niet aan kruispunten liggen extra verlicht.  De schepen is wel bereid om overleg te plegen met het Agentschap Wegen&Verkeer ivm het plaatsen van extra verlichting nabij de scholen aan de Ertveldse Lindenlaan en in Langerbrugge.

 

?Evergem heeft blijkbaar geen centen voor eigentijdse en beter geplaatste openbare aanplakborden. Groen stelde voor om het openbaar aanplakbord in Sleidinge - staat nu in het Oostveld - te verhuizen naar een meer centraal gelegen plaats.  Verder verkeren de borden in sommige deelgemeenten in een beroerde staat, zijn ze amper een vierkante meter groot of staan ze aan kerkgebouwen die niet meer gebruikt worden.  Volgens de bevoegde schepen is er momenteel geen budget om daar iets aan te doen.  Ook zouden, volgens de diensten, regelmatig mensen stoppen aan het bord in het Oostveld. Als het bord op het dorpsplein zou staan zal het te vaak overplakt worden,

De volledige persnota vind je in bijlage. 

 

 

BIJLAGEN:
20160928_persbericht_gemeenteraad.pdf