Gemeenteraad november 2016

28 November 2016

Gemeenteraad november 2016

De gemeenteraad stemde in met een voorstel van Groen om het plaatsen van een verzorgingstafel voor mensen met een beperking in het sportcentrum op de Hoge Wal te onderzoeken. Een tweede voorstel over het herschikken van parkeerplaatsen aan Cultuurcentrum Stroming haalde het niet. Groen vroeg om de eerste parkeerplaats aan Stroming voor te behouden voor mensen met een beperking.  Het inrijden van de huidige parkeerplaats met bvb. een busje is niet evident. Volgens de N-VA/CD&V-merderheid is dit niet nodig.  Achteraan het gebouw zijn ook nog vier voorbehouden plaatsen terwijl de parking binnenkort heraangelegd wordt wat de toegankelijkheid zal bevorderen.  

?De gemeenteraad stemde eenparig in met het voorstel van Groen om het bestaande gabaritenplan te evalueren. Een gabaritenplan wordt in de ruimtelijke ordering gebruikt om bvb. de max. toegelaten bouwhoogte vast te leggen. Het is een hulpmiddel en een afsprakenplan voor het college bij de behandeling van bouw- en verkavelingsdossiers. Vandaag worden in de meeste gevallen twee bouwlagen toegestaan.  Enkel in de dorpscentra van Ertvelde, Sleidinge en Evergem zijn drie tot vier bouwlagen mogelijk. Het bestaande plan wordt in de loop van volgend jaar opnieuw bekeken.

 

De volledige personota vind je in de bijlage.

 

 

 

BIJLAGEN:
20161128_persbericht_gemeenteraad.pdf